Την έχει άσχημα ο πρόεδρος…

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της αντικειμενικής και αμερόληπτης πληροφόρησης, προσκαλέσαμε με αλλεπάλληλα δημοσιεύματά μας τον πρόεδρο μεγάλου επιστημονικού συλλόγου που εγγυάται τις αγοραπωλησίες να διαψεύσει ή να απαντήσει πειστικά στα όσα έχουν περιέλθει σε γνώση μας για το είδος της «συναλλαγής» που αφορούσε την επιταγή των 100.000 ευρώ που είχε εκδοθεί, φωτοτυπία της οποίας δημοσιεύσαμε τον Δεκέμβριο, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει οποιαδήποτε εξήγηση ή πειστική απάντηση.
Οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή λένε ότι στα εισαγγελικά και άλλα όργανα του ΣΔΟΕ καταγγέλθηκε ήδη ότι γίνεται εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με απώλειες σημαντικών ποσών από φόρους διαφόρων ειδών, π.χ. φόρους μεταβιβάσεων, εισοδήματος, ΦΠΑ, με αναγωγή τους σε αριθμητικούς υπολογισμούς, με καταθέσεις ποσών σε τραπεζικούς οργανισμούς, που προέρχονται από την καταγγελόμενη αυτή φοροδιαφυγή, και ότι για να επιβεβαιωθούν όλα αυτά (ή να διαψευσθούν οι καταγγελίες αυτές) ζητήθηκε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των προσώπων που ενδεχομένως εμπλέκονται και των συγγενικών τους προσώπων. Επίσης ότι ζητήθηκε αρμοδίως η πραγματοποίηση ελέγχων σε τραπεζικούς οργανισμούς των χρηματικού ύψους συμβάσεων με χρονική αντιστοίχιση των ποσών που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων αυτών προσώπων.
Θέλουμε να πιστεύουμε, και το πιστεύουμε, ότι το σύνολο των επαγγελματιών (επιστημόνων κ.λπ.) που ασχολούνται με αντικείμενο εργασίας τους το ακίνητο δρα μέσα στα πλαίσια των νόμων του κράτους και ότι «μεμονωμένες παραβατικές περιπτώσεις επιόρκων» πρέπει να ελεγχθούν εξατομικευμένα.


Σχολιάστε εδώ