Πού πήγαν τα «μυστικά» κονδύλια;

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της απόφασης για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των «μυστικών κονδυλίων» μετά τις καταγγελίες (αποκαλύψεις) για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, τον περασμένο Δεκέμβριο είχε στείλει σχετική επιστολή σε όλα τα υπουργεία.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν ακόμη υπουργεία που δεν έχουν ανταποκριθεί και δεν έχουν στείλει τους φακέλους με τα στοιχεία. Κάθε υπουργείο καλείται να απαντήσει, προσκομίζοντας τις απαραίτητες αποδείξεις, σε τέσσερα επιμέρους θέματα:

Αν διαθέτει κονδύλια για απόρρητες δαπάνες και ποια είναι η πολιτική διαχείρισης αυτών των κονδυλίων, ποια είναι τα χρηματικά ποσά για απόρρητες δαπάνες που ενεγράφησαν στον προϋπολογισμό του υπουργείου για το έτος 2011, ποια χρηματικά ποσά καταναλώθηκαν ως απόρρητες δαπάνες κατά το έτος 2010 και να καταθέσουν σκέψεις, απόψεις, προτάσεις για αλλαγές νομοθετικού περιεχομένου ή διαδικασιών που θα οχυρώσουν αποτελεσματικά τη διαφάνεια στη διάθεση του δημοσίου χρήματος.


Σχολιάστε εδώ