Ιδρύονται ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων;

Θέμα του η «παροχή στοιχείων σχετικά με το νομικό πλαίσιο των πρακτορείων ειδήσεων» και παραλήπτης οι υπηρεσίες εξωτερικού του υπουργείου Επικρατείας. Στο εν λόγω έγγραφο σημειώνεται πως με τον νόμο 3919/2011 νομοθετήθηκε η απελευθέρωση των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων, όπου περιλαμβάνονται και τα πρακτορεία ειδήσεων. Για τη χώρα μας αναφέρεται πως υπάρχει έλλειψη νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση πρακτορείων από ιδιώτες, «δεδομένου ότι προβλέπεται μόνον η λειτουργία του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΠΔ 191/2008), του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Δημόσιο».

Στο σημείο αυτό γίνεται η αποκάλυψη πως η κυβέρνηση «προτίθεται να επεξεργαστεί τη δυνατότητα θέσπισης μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας προϋποθέσεων στη λειτουργία ιδιωτικών πρακτορείων ειδήσεων, σύμφωνα πάντοτε με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3919/2011, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης». Ζητείται δε η συγκέντρωση στοιχείων για κάθε χώρα, όπως: «αριθμός λειτουργούντων πρακτορείων, αδειοδότηση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς του πρακτορείου (νομική μορφή), απασχόληση δημοσιογράφων και εργασιακό – ασφαλιστικό καθεστώς, δίκτυο ανταποκριτών, κρατικές επιδοτήσεις (μορφές), πρόσβαση των χρηστών δωρεάν ή αντί συνδρομής».


Σχολιάστε εδώ