Άρνηση συμμετοχής στο PSI για τα ομόλογα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Άνοιξε με δραματικό τρόπο το ζήτημα των αποθεματικών του ασφαλιστικού οργανισμού των ΜΜΕ. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ έχει διαθέσει 1,6 δισ. ευρώ από τα αποθεματικά του σε ομόλογα του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαδικασία του PSI θέτει τα αποθεματικά του Ταμείου σε άμεσο κίνδυνο «κουρέματος» σε ποσοστό άνω του 50%. Το θέμα έχει απασχολήσει τα θεσμικά όργανα του χώρου των ΜΜΕ. Η ΕΠΗΕΑ με επιστολή της, σε μορφή εξώδικης ειδοποίησης, ζητάει από τον πρόεδρο του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ να προχωρήσει σε κάθε νομική ενέργεια που θα διασφαλίσει την εξαίρεση των χρημάτων του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ από τη διαδικασία του PSI. Όπως σημειώνεται στην επιστολή της ΕΠΗΕΑ, τα αποθεματικά του Ταμείου τοποθετήθηκαν σε ομόλογα του Δημοσίου χωρίς να το ζητήσει το Ταμείο. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ είναι αυτόνομος οργανισμός, στον οποίο το κράτος δεν συνεισφέρει, και διαθέτει έσοδα από τις κρατήσεις εργαζομένων και εργοδοτών. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο η ΕΠΗΕΑ ζητάει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μη συμμετάσχει το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στην ανταλλαγή ομολόγων.


Σχολιάστε εδώ