Το ΑΠΕ δεν είναι ΔΕΚΟ, ούτε κυβερνητική υπηρεσία

Το πρακτορείο χρειάζεται πράγματι νέες ιδέες, αλλαγές και αναβάθμιση και όχι περιορισμούς και υποβάθμιση. Η διεύθυνση του ΑΠΕ/ΜΠΕ από την πρώτη στιγμή που άρχισαν τα δημοσιεύματα για αλλαγές στο πρακτορείο ενημέρωσε τον αρμόδιο υπουργό αλλά και την κυβέρνηση για τις απόψεις της. Εξάλλου η προετοιμασία του μπίζνες πλαν για τα επόμενα χρόνια, με βασικό σκοπό και τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας του, είχε ήδη θέσει πολλά ζητήματα επί τάπητος και είχαν μελετηθεί οι αναγκαίες αλλαγές στη δομή, στη λειτουργία και στα δελτία του πρακτορείου. Στις σχέσεις του με την αγορά αλλά και τους πολίτες. Ο σχεδιασμός στηριζόταν στην άποψη ότι «τα πρακτορεία θα είναι αναγκαία και στην ψηφιακή εποχή, αλλά με διαφορετική δομή, λειτουργία και υπηρεσίες».

Η προσφορά ενός εθνικού πρακτορείου, που λειτουργεί επαγγελματικά και σωστά, είναι ανεκτίμητη και για τα άλλα ΜΜΕ, την πολιτική εξουσία, αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Ιδιαίτερα δε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σειρά εθνικών προβλημάτων και στην οποία τα ΜΜΕ εξακολουθούν να ταυτίζονται με το άλφα ή βήτα κόμμα. Όταν λειτουργεί σωστά, αποτελεί μια έγκυρη πηγή ενημέρωσης για όλους.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων στο πρακτορείο αυξήθηκε σημαντικά, όχι μόνο από την ενοποίηση του με το ΜΠΕ -που ήταν αναγκαία και σωστή- αλλά και με προσλήψεις που δεν ήταν όλες αναγκαίες. Υπήρχαν άτομα, ευτυχώς λίγα, τα οποία είχαν να δώσουν ρεπορτάζ χρόνια και άλλα που η συμμετοχή τους ήταν περιστασιακή. Ήταν λοιπόν φανερό ότι μια αναδιοργάνωση ήταν αναγκαία. Εξάλλου κάτι τέτοιο είχε ξεκινήσει και μέσα από το μπίζνες πλαν θα ολοκληρωνόταν. Η αξιοποίηση όλων των εργαζομένων αποτελεί βασικό στόχο της προσπάθειας αυτής, γιατί μόνον έτσι θα αναβαθμιστεί η συνολική εργασία του πρακτορείου και θα εμπλουτισθούν με ρεπορτάζ τα δελτία του που είχαν για μια περίοδο γίνει «περιλήψεις» ανακοινώσεων Τύπου! Όσοι αρνηθούν να βοηθήσουν, είτε γιατί έχουν και άλλες εργασίες, είτε γιατί συνήθισαν στη ραστώνη, είναι φανερό ότι δεν πρέπει να έχουν θέση στο πρακτορείο.

Η αξιολόγηση όμως θα πρέπει να γίνει με επαγγελματικά και μόνο κριτήρια από άτομα που γνωρίζουν πώς λειτουργεί σωστά ένα πρακτορείο ειδήσεων και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η αναδιοργάνωση θα περιορίσει σημαντικά και τα έξοδα, δηλαδή την κρατική επιχορήγηση.

Το πρακτορείο για να επιβιώσει -με παράλληλη μείωση της κρατικής επιχορήγησης- θα πρέπει να ενισχύσει την αξιοπιστία του, τα στραφεί προς τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, να συνεργαστεί με τηλεοπτικούς σταθμούς (βασικά με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση) για την πολυμεσική λειτουργία του, να αναδιοργανώσει τη δομή του, να αξιοποιήσει όλο το δυναμικό του σωστά στις νέες υπηρεσίες του και να μελετήσει νέους τρόπους κάλυψης που θα ικανοποιούν όχι μόνο τα ΜΜΕ αλλά και τους πολίτες που φαίνεται ότι θα αποτελούν και αυτοί «πελάτες» του στην ψηφιακή εποχή που ήδη ξεκίνησε.

Να οριοθετήσει τις σχέσεις του με την «κοινωνική δικτύωση» και τις νέες τάσεις της δημοσιογραφίας.


Σχολιάστε εδώ