«Αμφιβολία για τη λειτουργία της Χ. Κ. Τεγόπουλος»

«Η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζουν συνεχόμενες ζημίες μεγάλου ύψους από τη χρήση 2009 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη διοίκηση τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας».

Στον εξαμηνιαίο απολογισμό, η Χ. Κ. Τεγόπουλος, η μετοχή της οποίας είναι σε επιτήρηση, αναφέρει πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες του εσωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το επιχειρηματικό της σχέδιο. Και ακόμη πως η θετική έκβαση των εν λόγω διαπραγματεύσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 22 εκατ. ευρώ το τρέχον εξάμηνο, έναντι 33 εκατ. ευρώ το προηγούμενο και οι ζημίες της σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

***

• Αύριο, Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, λήγει η διορία που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι στη Μάνια Τεγοπούλου για την πληρωμή των μισθών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα, ενώ σε ενημερωτική συνάντηση που έγινε την Πέμπτη παρουσία δικηγόρων της ΕΣΗΕΑ εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα (πτώχευση, άρθρο 99, ασφαλιστικά).


Σχολιάστε εδώ