528.582 ευρώ για έλεγχο στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Τις υπηρεσίες σύνταξης, παρακολούθησης και απολογισμού των ετήσιων προϋπολογισμών του ΕΤΑΠ ΜΜΕ ανέλαβε με σύμβαση που υπογράφηκε στο τέλος του Ιουλίου η εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των ασφαλιστικών φορέων του υπουργείου Εργασίας. Το έργο της θα στοιχίσει στον ασφαλιστικό οργανισμό των ΜΜΕ το ποσόν των 528.582,37 ευρώ χωρίς ΦΠΑ κατά έτος. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε χρόνο ως τις 16 Σεπτεμβρίου το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο και την ετήσια έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών της μεγεθών. Το έργο της περιλαμβάνει και σειρά άλλων ευαίσθητων υπηρεσιών όπως ο έλεγχος των νέων συνταξιούχων και των όποιων μεταβολών παλαιών συνταξιούχων, οι έλεγχοι μηχανογραφικών αρχείων, η δημιουργία αρχείου πληρωμής, ο έλεγχος και η υποστήριξη της εφαρμογής εσόδων-ασφάλισης. Η αμοιβή της εταιρείας θα γίνει με 4 ισόποσες δόσεις.


Σχολιάστε εδώ