31 βήματα για μια καλύτερη Ελλάδα

Η Νέα Δημοκρατία πήρε την πρωτοβουλία να διαμορφώσει την ατζέντα και να καλέσει την κοινωνία, καθώς και τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, σε δημιουργική ζύμωση, διαβούλευση και συναντίληψη.

Οι 31 προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν 31 βήματα συνέπειας και αυτοπεποίθησης προς μια καλύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα περισσότερο ανθρωποκεντρική, με τον πολίτη συνδιαμορφωτή των εξελίξεων και όχι παθητικό θεατή όσων συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα.

Με την εμπεριστατωμένη και σφαιρική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνεται ένα πλαίσιο θεσμών περισσότερο ευέλικτο και συμβατό με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνές περιβάλλον, με τις καινούργιες προτεραιότητες που διαμορφώνονται από την ίδια τη ζωή.

Επιχειρείται ένα ποιοτικό άλμα ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών, ενώ ακυρώνονται στρεβλώσεις και παθογένειες που είχαν να κάνουν με τα προνόμια των αιρετών εκπροσώπων των πολιτών, τα οποία είχαν προκαλέσει στο παρελθόν αλλά και πολύ πρόσφατα την κοινωνία μας.

Με την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ισορροπίας στην κορυφή της εξουσίας, σε αντίθεση με το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, που καθιερώθηκε στην πράξη μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1985, με τα γνωστά, αρνητικά αποτελέσματα.

Είναι ακόμη πολύ σημαντική η πρόταση για τη θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τις θητείες των περιφερειαρχών, των δημάρχων και των συνδικαλιστών. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται η δημιουργία καταστάσεων που βαλτώνουν επί σειρά ετών και παρακινούνται νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με τα κοινά και να ανανεώσουν το στελεχικό δυναμικό του δημοσίου βίου, εμπλουτίζοντάς το με σύγχρονες ιδέες.

Προσωπικά, αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση και για το ότι η Νέα Δημοκρατία προσδιορίζει ξεκάθαρα στις προτάσεις της ως μια από τις εθνικές προτεραιότητες τη ρητή πρόβλεψη για την προστασία της εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας.

Το παρελθόν μας αποτελεί τη μεγαλύτερη κληρονομιά και παρακαταθήκη για το μέλλον. Αρκεί φυσικά να επικαιροποιούμε τις διδαχές του και να μη μένουμε δογματικά προσκολλημένοι στο χθες.

Η Νέα Μεταπολίτευση την οποία πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε ήδη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χάνει άλλον χρόνο με το ΠΑΣΟΚ.


Σχολιάστε εδώ