Ψηφιακός «big brother» για το διαδίκτυο

Ένα κολοσσιαίο έργο για την παρακολούθηση και την καταγραφή των διαδικτυακών τόπων στη νέα εποχή και την ανάπτυξη διαδικτυακής τηλεόρασης για την προβολή των θέσεων της ελληνικής κυβέρνησης σκοπεύει να αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Μόλις πριν από λίγες ημέρες έληξε η διαβούλευση για το έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη». Το κόστος του έργου, που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, είναι 397.236 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και έχει απαιτούμενη διάρκεια 12 μήνες. Το έργο δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συγκέντρωσης πληροφοριών και της διάχυσης περιεχομένου ενημέρωσης για τις θέσεις της ελληνικής πλευράς. Το υπάρχον σύστημα παρακολούθησης και παραγωγής ενημερωτικού υλικού, όπως αναφέρεται, απαιτείται να βελτιωθεί και να προστεθούν νέα κανάλια διάχυσης. Ουσιαστικά πρόκειται για την ψηφιακή και διαδραστική διασύνδεση ολόκληρου του κράτους και των φορέων του και την παράλληλη παρακολούθηση μέσω ειδικών κλειδιών των διαδικτυακών τόπων που θα ενδιαφέρουν το κράτος. Σημαντικό είναι επίσης το ότι προβλέπεται η λειτουργία web TV, όταν πριν από λίγους μήνες καταργήθηκε το αντίστοιχο
ιντερνετικό κανάλι του ΑΠΕ – ΜΠΕ, σκοπός του οποίου ήταν ακριβώς η προβολή των ελληνικών θέσεων.


Σχολιάστε εδώ