Ζητούν τα δεδουλευμένα 10 μηνών 16 δημοσιογράφοι του «Ελεύθερου»

Οι εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι δεν τους καταβάλλονταν οι μηνιαίες αποδοχές, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των ΣΣΕ, αλλά ούτε και οι προσαυξήσεις που ορίζει ο νόμος για την υπερωριακή και την υπερεργασιακή απασχόληση, τη νυχτερινή εργασία, την εργασία τις Κυριακές και τις αργίες. Επίσης, αναφέρουν ότι η ιδιοκτησία δεν κατέβαλλε διάφορα από τα προβλεπόμενα επιδόματα, όπως το οικογενειακό, το επίδομα πτυχίου κ.λπ. και στους αρθρογράφους το επίδομα αρθρογραφίας, το οποίο κατά τη ΣΣΕ ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου μισθού. Όπως δηλώνεται στο εξώδικο, οι εργαζόμενοι που το υπογράφουν αναγκάζονταν να εκτελούν την εργασία δύο ή και περισσότερων ατόμων χωρίς αντίστοιχη αμοιβή. Επίσης γράφουν ότι δεν τηρούνταν οι υπό του νόμου προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας ούτε οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και πυρασφάλειας. Διαμαρτύρονται ακόμη επειδή δεν έχουν παραλάβει τη Σύμβαση Εργασίας τους, ενώ αποκαλύπτουν πως υπέγραφαν κατά την καταβολή των μηνιαίων αποδοχών τους «μια λευκή απόδειξη είσπραξης», της οποίας αντίγραφο ουδέποτε τους είχε χορηγηθεί. Τα χρήματα καταβάλλονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς ταυτόχρονα να τους χορηγείται μηχανογραφημένη ανάλυση των ποσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 πρώτες απολύσεις θα γίνουν στις 31 Αυγούστου και οι υπόλοιπες με τη μορφή ομαδικής απόλυσης μέσα στον Σεπτέμβριο. Επίσης, όπως ισχυρίζονται, η ιδιοκτησία της εφημερίδας θέλει να δώσει τις αποζημιώσεις με τον «νόμο Λοβέρδου», δηλαδή μειωμένες κατά 50%. Το εξώδικο υπογράφουν οι: Αντιγόνη Αυγεροπούλου, Μαρία Γλένη, Γεωργία Καρύδη, Ανδρέας Κάτσενος, Δημήτριος Κωστάκος, Ηλίας Ντράλλος, Αναστάσιος Τσουκαλάς, Γεωργία Αναούνη, Άννα Ασημινάκη, Νικόλαος Γαλάνης, Αλέξανδρος Γκόγκας, Χρήστος Καράμπελας, Μιχαήλ Κωνσταντής, Ιωάννα Λιούτα, Αντώνης Τριανταφύλλου και Εμμανουήλ Χατζηγιάννης.


Σχολιάστε εδώ