Πολύ σκληρό για να πεθάνει το Alter

Σε μια τηλεοπτική αγορά που έχει υποστεί μεγάλη φθορά από την πτώση της διαφήμισης, πλέον ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ πιο σκληρός, τόσο για την πρώτη θέση στις ειδήσεις όσο και, το κυριότερο, για τα έσοδα, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον αποκτούν πλέον οι μάχες σε ραδιόφωνο και εφημερίδες, όπου το συγκρότημα Real των Ν. Χατζηνικολάου και Α. Γ. Κουρή σημειώνει ανοδική πορεία.Το σκηνικό στα media αλλάζει διότι πλέον δεν θα υπάρχει η καυτή πίεση προς το Alter για την εξόφληση των χρεών, αλλά αντιθέτως ο σταθμός θα έχει τον χρόνο να προχωρήσει στην εξυγίανση για την οποία έχει δεσμευτεί, ενώ ταυτόχρονα θα λυθεί και το πρόβλημα της εξόφλησης των μισθών των εργαζομένων. Σύμφωνα με την αίτηση, το σχέδιο «αναδιοργάνωσης» του Alter περιλαμβάνει τη μείωση των υποχρεώσεών του από 483,2 εκατ. ευρώ σε 40 εκατ. ευρώ και τη σταδιακή αποπληρωμή τους σε διάστημα 8 ετών. Στην υλοποίηση του «επιχειρηματικού πλάνου» περιλαμβάνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25,6 εκατ. ευρώ, με την Argo Capital να εισφέρει 15 εκατ. ευρώ, την οικογένεια Κουρή 7.499.825 ευρώ, τη Modern Times 1.563.053 ευρώ και τους λοιπούς μετόχους 1.537.121 ευρώ.
Στις υποχρεώσεις των 483,2 εκατ. ευρώ του Alter περιλαμβάνονται πληρωτέες επιταγές ύψους 225,4 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις προς τις τράπεζες ύψους 219,2 εκατ. ευρώ, ανοικτά υπόλοιπα προμηθευτών ύψους 12 εκατ. ευρώ, προκαταβολές πελατών και λοιπών χρεωστών 8,5 εκατ. ευρώ, Δημόσιο (ΔΟΥ) 8 εκατ. ευρώ, ασφαλιστικοί οργανισμοί 6,5 εκατ. ευρώ, εργαζόμενοι 3,4 εκατ. ευρώ και leasing 0,2 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ