Μεγάλα ποσά ως αποζημίωση σε δικηγόρους

Γνωρίζει ο κ. Ραγκούσης τι ποσά δίνονται από τον δυσπραγούντα ΟΣΕ στους συνταξιοδοτούμενους δικηγόρους ως αποζημίωση πέραν του εφάπαξ;
Εάν όχι, τον πληροφορούμε ότι ο ΟΣΕ κατέβαλε σε αποχωρήσασα δικηγόρο το ποσόν των 164.000 ευρώ!


Σχολιάστε εδώ