Όλα είναι ανοιχτά…

Πρόκειται όμως για τόσο σοβαρές αλλαγές στους βασικούς κανόνες της Ευρωζώνης, που χώρες όπως η Γερμανία είναι αμφίβολο αν θα αποφασίσουν να μείνουν στο κοινό νόμισμα, ή αν τις εξυπηρετεί καλύτερα η επιστροφή στα εθνικά νομίσματα, ή μια νέα νομισματική ένωση μόνο των ισχυρών οικονομιών του Βορρά, που θα αφήσει στην τύχη τους τις «προβληματικές» χώρες της περιφέρειας. Γι’ αυτό και πολλοί αναλυτές αμφισβητούν τη δυνατότητα του ευρώ να επιβιώσει ως έχει μετά την κρίση αυτής της περιόδου.


Σχολιάστε εδώ