Νησιά επί… ενεχύρω!

Τώρα, για καλό δημοσιεύθηκαν οι διάλογοι του Γιώργου ή για… κακό, είναι ένα θέμα.
Ακούς εκεί, αν θέλετε να βάλω… ενέχυρο τα νησιά! Αφήστε που ενεχυριάζονται μόνο κινητά πράγματα, ενώ τα ακίνητα υποθηκεύονται. Έστω κι αν το μέλλον της χώρας έχει κι αυτό υποθηκευτεί. Μολονότι… στάσιμο, αν και κινούμενο (λέτε να φταίει το άνοιγμα του επαγγέλματος των συμβολαιογράφων;).


Σχολιάστε εδώ