Μοιράζουν 3.860.000 ευρώ σε ΜΚΟ!

Πρόκειται βέβαια για ένα «φρούτο» αδιαφάνειας, κατασπατάλησης χρημάτων σε μια εποχή που ακόμα κι ένα ευρώ φαίνεται πολύτιμο λόγω της οικονομικής κρίσης και κόβονται μισθοί, επιδόματα κι άλλες παροχές, ενώ οι απολύσεις είναι στην ημερήσια διάταξη!

Κι ας μη βιαστεί κάποιος να πει: «Προς τι οι διαμαρτυρίες και οι ενστάσεις, αφού μέσω αυτής της “ανακάλυψης” θα βρουν, έστω προσωρινά, δουλειά χιλιάδες άνεργοι;»

Ουδείς είναι, μπορεί να είναι, αντίθετος στο να βρουν δουλειά άνεργοι.

Εκεί που είμαστε αντίθετοι, και η όλη υπόθεση μυρίζει σκάνδαλο, είναι στον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση για να «καταπολεμήσει» την ανεργία.

Γιατί, αλήθεια, οι προσλήψεις σε ΟΤΑ ή σε άλλα προγράμματα θα πρέπει να γίνονται μέσω διαφόρων ΜΚΟ ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που θα αμείβονται κιόλας με το 5% του συνολικού προγράμματος;

Γιατί ειδικά ΜΚΟ, όταν η δράση πολλών εξ αυτών έχει γίνει αντικείμενο σφοδρής κριτικής, για αδιαφάνεια στην αξιοποίηση των εκατομμυρίων ευρώ που αφειδώς δίνονταν απʼ το ΥΠΕΞ ή από άλλα υπουργεία και οργανισμούς του Δημοσίου;

Όταν, για παράδειγμα, περίπου 195 ΜΚΟ ελέγχονται ακριβώς για το πώς αξιοποιούσαν τις επιχορηγήσεις που ελάμβαναν;

Γιατί αυτή η «νομιμοποίηση» της δράσης τους, μέσω επίσης αδιαφανών κριτηρίων; Ποιος θα ελέγχει το ποιοι και γιατί θα στήσουν μια τέτοια ΜΚΟ, προκειμένου να αρμέγουν χρήματα μέσω τέτοιων προγραμμάτων «καταπολέμησης της ανεργίας»;

Έπειτα εδώ προκύπτει και μια πολιτική εξαπάτηση πρώτου μεγέθους.

Στην πραγματικότητα αυτά τα επιδοτούμενα προγράμματα εύρεσης εργασίας θα παράγουν μια απασχόληση που αποτελεί νέας μορφής προγράμματα stage.

Ναι, αυτά τα προγράμματα stage που το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσε για εργασιακές μορφές μεσαίωνα, που στόχο είχαν να κρατούν ομήρους χιλιάδες νέους ανθρώπους, χωρίς προοπτική.

Και γιʼ αυτό τα κατήργησε μόλις έγινε κυβέρνηση.

Τώρα τα επαναφέρει, με μια άλλη ονομασία!

Και το πόσο αδιαφανής είναι η μέθοδος που επέλεξε, μάλλον πόσο σκανδαλώδης, φαίνεται κι απʼ το γεγονός ότι πριν καν προλάβουν να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα, είχαμε την ανάμειξη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Στ. Κουτμερίδη, στην ίδρυση μιας κάποιας ΜΚΟ που θα «δανείσει» στους ΟΤΑ των Σερρών (εκλογική περιφέρεια του βουλευτή) ανέργους προς εργασία!

Ακόμα και ότι «μυρίζει» εκλογές αυτή η… ξαφνική γενναιοδωρία της κυβέρνησης και η –επί της ουσίας– επιδότηση περίεργων ΜΚΟ, λένε κάποιοι «καχύποπτοι».

Σήμερα, όμως, αποκαλύπτουμε μια άλλη περίεργη πτυχή αυτών των δράσεων, που δείχνει ακριβώς την αδιαφάνεια της όλης διαδικασίας.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το «Π», άλλη μια προκήρυξη για την υλοποίηση δράσεων που θα βοηθούν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και στην υποστήριξη γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (προσφύγων, μεταναστριών, αναπήρων, φυλακισμένων κ.λπ.) για πρόγραμμα που θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για ένα σχέδιο ύψους 3.860.000 ευρώ, που θα μοιραστούν σε ΜΚΟ που θα «τρέξουν» τις δράσεις που προβλέπονται, και έχει διάρκεια 24 μηνών. Η κάθε δράση θα χρηματοδοτείται με 80.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει υποχρεωτικά στον σχεδιασμό υλοποίησής της να περιλαμβάνεται η πρόσληψη ενός ατόμου, από τους πίνακες των ανέργων του ΟΑΕΔ. Η σύμβαση του εργαζόμενου με τη ΜΚΟ θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας είναι εμφανώς καλύτερα από εκείνα που αφορούν σε δράσεις των ΟΤΑ, καθώς η διάρκειά τους είναι 24 μηνών έναντι 6 των άλλων. Τώρα γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση, δεν υπάρχει καμία εξήγηση στην προκήρυξη. Ενώ μια άλλη, ακόμη πιο… περίεργη διαφοροποίηση είναι ότι η επιλογή δεν θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, ενώ για τους ΟΤΑ θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ.

Υποψίες πάντως για τη διαφάνεια της διαδικασίας γεννά η ημερομηνία λήξης της προκήρυξης, που είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε έναν μήνα, πάνω-κάτω, οι ενδιαφερόμενες ΜΚΟ θα πρέπει να έχουν καταθέσει σχέδια δράσεων, προτάσεις αξιοποίησης των χρημάτων, πλάνα εφαρμογής κ.λπ. Αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μόνο όσοι είναι προετοιμασμένοι εκ των προτέρων μπορούν να τα ετοιμάσουν.

Σύμφωνα με την προκήρυξη (αρ. Πρωτ. 1225/22-7-2011), δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ΜΚΟ, αλλά και γυναικείες οργανώσεις. Τα σχέδια δράσεως που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω τομείς:

• Στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και στην αρωγή θυμάτων έμφυλης βίας.

• Στην υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά.

• Στην καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

• Σε τομείς ένταξης της οπτικής του φύλου με καινοτόμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, η κοινωνία της γνώσης, ο πολιτισμός, η έρευνα, η επιστήμη, η τέχνη κ.ά.

Κάθε ΜΚΟ/ΓΟ μπορεί να υποβάλει ένα Σχέδιο Δράσης.

Για την υλοποίηση του κάθε Σχεδίου Δράσης προβλέπεται η κάλυψη του κόστους μιας θέσης πλήρους απασχόλησης (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) για την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη και τον συντονισμό του Σχεδίου Δράσης. Ο/η άνεργος/η που θα προσληφθεί θα εργάζεται στις εγκαταστάσεις της έδρας της ΜΚΟ/ΓΟ. Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής των απασχολουμένων, οι άνεργοι/ες που θα απασχοληθούν στις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης θα επιλεγούν από τις ΜΚΟ/ΓΟ.

• Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού κάθε Σχεδίου Δράσης ορίζεται στις ογδόντα χιλιάδες ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που αφορά στη δημιουργία νέας θέσης πλήρους απασχόλησης για όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης.

• Η διάρκεια των Σχεδίων Δράσης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες.

Πιάστηκε στα… πράσα

Για να μην υπάρχει δε αμφιβολία ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός ήταν προετοιμασμένος για το… πάρτι με τις ΜΚΟ, ήρθε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες Στάθης Κουτμερίδης να τεκμηριώσει όσα ακούγονται, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για να επιβεβαιωθούν. Ο κ. Κουτμερίδης ενεπλάκη στην ίδρυση εν μια νυκτί, στις 20 Ιουνίου, της ΜΚΟ «Κοινωνικό Δίκτυο Πολιτών» με βασικό σκοπό την πρόσληψη δημοτών από τις Σέρρες στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, δηλώνοντας απροκάλυπτα ως στοιχεία επικοινωνίας την έδρα και τα τηλέφωνα του πολιτικού του γραφείου.

Μάλιστα, ανέθεσε στο στέλεχος του πολιτικού του γραφείου, κ. Καττή, τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον οργανισμό.

Το «Π» το είχε… προαναγγείλει!

Από την περασμένη Κυριακή το «Π» είχε αναφέρει σε σχόλιο στη σελίδα 2 ότι επίκειται «πάρτι» αθρόων χρηματοδοτήσεων ΜΚΟ για να δημιουργήσουν προσλήψεις, έξω από το… υποχρεωτικό ΑΣΕΠ. Μία μόλις εβδομάδα μετά, αποκαλύψαμε πως θα χρησιμοποιηθούν ΜΚΟ για προσλήψεις ανέργων σε δράσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών. Και όπως φαίνεται έπονται κι άλλες.


Σχολιάστε εδώ