Διευθυντές σχολικών μονάδων χρησιμοποιούν «μαϊμού» πιστοποιητικά

Την εντολή (αρ. Πρωτ. 7216/2011) κοινοποίησε σ’ όλους τους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης η υπουργός Παιδείας, επισημαίνοντας τα εξής:

«Καλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις του Ν. 3848/2010 σε σχέση, μεταξύ άλλων:

• με τους μοριοδοτούμενους τίτλους σπουδών (παρ. 2β, άρθρου 13, Ν. 3848/2010),
• τη γνησιότητα των τίτλων που έχουν υποβληθεί,
• την τήρηση της διαδικασίας της συνέντευξης (παρ. 4, άρθρου 14, Ν. 3848/2010 και σχετικές εγκύκλιοι).

Τα τελικά στοιχεία που θα προκύψουν από τους παραπάνω ελέγχους θα πρέπει να μας αποσταλούν με ευθύνη των περιφερειακών διευθυντών ΠΕ και ΔΕ, εντός πέντε ημερών.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα κινηθεί και η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου από τον Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης».


Σχολιάστε εδώ