Έγιναν αναπληρωτές διευθυντές

Καθήκοντα αναπληρωτών διευθυντών σε αντίστοιχες διευθύνσεις ανατέθηκαν σε έξι υποδιευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα στους Δροσοπούλου Αρετή, Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, Καφώρο Χρήστο, Διεύθυνση Ταμείων, Μαυρίδου Μαρία, Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μαυροειδή Ελένη, Διεύθυνση Πληροφορικής και Παναγιώτου Δημήτριο, Διεύθυνση Διοικητικού.
Επίσης στον οικονομικό εμπειρογνώμονα Ευθύμιο Γκατζώνα ανατέθηκαν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.
Σε ανακοίνωση του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού Τραπέζης της Ελλάδος, τονίζεται ότι «η επιλεκτική τοποθέτηση στελεχών από τη διοίκηση είναι μια πρακτική που δεν αρμόζει σε διοίκηση κεντρικής τράπεζας.
Πώς είναι δυνατόν ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους να μην αφορά όλους τους συναδέλφους;», και απαιτεί «την άμεση τοποθέτηση όλων των συναδέλφων των οποίων εκκρεμεί η ένταξη σε διαβαθμίσεις εξειδικευμένης εργασίας με τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα».


Σχολιάστε εδώ