Ταμεία Τύπου: «Ψαλίδι» στις επικουρικές

Με την επικουρική σύνταξη του Σεπτεμβρίου 2011, που θα καταβληθεί με την κύρια σύνταξη στις 24 Αυγούστου, υποχρεούνται τα επικουρικά ταμεία του Τύπου, όπως και όλα τα επικουρικά ταμεία, να αρχίσουν την παρακράτηση από τις επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο 3986/2011 του διαβόητου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, με επείγουσα εγκύκλιό της προς όλα τα επικουρικά ταμεία, παραγγέλλει την παρακράτηση από 1ης Σεπτεμβρίου της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης.
Η εισφορά επιβάλλεται στις επικουρικές συντάξεις όλων των Ταμείων άνω των 300 ευρώ και κυμαίνεται σε ποσοστό από 3% έως 10% για συντάξεις 650 ευρώ και άνω.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η παρακράτηση από τις επικουρικές συντάξεις δεν παραμένει σε όφελος των επικουρικών ταμείων, αλλά θα αποδίδεται υποχρεωτικά στον λογαριασμό ΑΚΑΓΕ
(Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο μεταξύ πρόσθετη μείωση θα υποστούν οι επικουρικές συντάξεις των ελλειμματικών Ταμείων με νομοθετική ρύθμιση από 1ης Ιανουαρίου 2012 με βάση το άρθρο 15 του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010 και μόλις ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι αναλογιστικές μελέτες, που συντάσσονται για όλα τα επικουρικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΔΟΕΑΠ.
Με τον ίδιο εφαρμοστικό νόμο (3986/2011) επιβάλλεται ανώτατο περιοριστικό όριο (πλαφόν) στις κύριες συντάξεις γήρατος και αναπηρίας όλων των φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου (αφορά και το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ) που δεν μπορούν να υπερβαίνουν με όλα τα επιδόματα το ποσό των 2.773,40 ευρώ, ακαθάριστα, μηνιαίως. Με εγκύκλιό της προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραγγέλλει την περικοπή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν το ποσό αυτό.


Σχολιάστε εδώ