Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις στον ΟΣΕ

Όμως φαίνεται ότι εκεί στον ΟΣΕ έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια τις νόμιμες διαδικασίες και έχουν κάνει σημαία την αδιαφάνεια.
Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει (εγγράφως) στο γραφείο του υπουργού Μεταφορών Γ. Ραγκούση και στον υφυπουργό Γιάννη Μαγκριώτη, ο ΟΣΕ για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης της ταλαιπωρημένης και παλαιάς γραμμής προχώρησε στη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:
Με ΑΔ2186 στη συντήρηση περιοχής Αθηνών.
Με ΑΔ2184 στη συντήρηση περιοχής Λαμίας.
Και με ΑΔ2188 στη συντήρηση περιοχής Δράμας.
Να σημειωθεί ότι τα εν λόγω έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του ΟΣΕ. Οπότε η όποια επιπλέον δαπάνη λόγω μειωμένων εκπτώσεων, ειδικά από έλλειψη ανταγωνισμού, οδηγεί στην απαξίωση του δημόσιου οργανισμού. Η φύση των παραπάνω έργων προεξοφλούσε ότι η έκπτωση από τους συμμετέχοντες εργολάβους θα ήταν υψηλή. Ενώ στα δύο πρώτα έργα (ΑΔ2186 και ΑΔ2184) η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με υποβολή για τον κάθε διαγωνισμό πλήθους προσφορών και δόθηκαν εκπτώσεις περίπου 57% και 51%, στον τρίτο διαγωνισμό υπέβαλε προσφορά μόνο μία εταιρεία με έκπτωση υποπολλαπλάσια των προηγούμενων, ήτοι 21%! Διαφορά δηλαδή 36 ποσοστιαίων μονάδων! Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένας διαγωνισμός δεν μπορεί να κατακυρωθεί με την υποβολή μίας μόνο προσφοράς και συνεπώς ο διαγωνισμός θα έπρεπε να κηρυχθεί άγονος και να επαναδημοπρατηθεί. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν η ημερομηνία του διαγωνισμού (10.5.2011) συνέπεσε με την πανελλαδική απεργία των εργοληπτών δημοσίων έργων!
Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού συνέταξαν το σχετικό πρωτόκολλο χωρίς να προτείνουν την επιλογή του μοναδικού μειοδότη ως ανάδοχου του έργου, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για επανάληψη της δημοπράτησης. Αντί τούτου, «κάποιοι» προσπαθούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΟΣΕ να ανατεθεί το έργο στον μοναδικό διαγωνιζόμενο. Απομένει να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Μήπως πρέπει να παρέμβει ο υπουργός Γ. Ραγκούσης και να βάλει φρένο στο σκάνδαλο που μεθοδεύεται;


Σχολιάστε εδώ