Πόσα παίρνει ο Πρόεδρος

Ανατρέχοντας στον προϋπολογισμό του 2010, μάθαμε ότι τα ποσά που πηγαίνουν στον κ. Παπούλια είναι: Για χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 280.000 ευρώ και για έξοδα παράστασης 93.000 ευρώ, σύνολο 373.000 ευρώ.
Ο κ. Παπούλιας, λόγω της κρίσης, είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί και ο ίδιος στην περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης. Με τον νόμο 3823 του 2010 μειώθηκαν κατά 12% τα έξοδα παράστασης από 1ης Ιανουαρίου του 2010. Ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει 5.050.000 ευρώ για γενικές δαπάνες στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Για το έτος 2010 ήταν συνολικά 5.649.000 και το 2009 συνολικά 5.310.000.
Συγκεκριμένα, για το τρέχον έτος, από το ποσό των 5.050.000 τα 3.360.000 πηγαίνουν για αποδοχές και συντάξεις, αφού από αυτό το κονδύλι πληρώνονται και οι συντάξεις των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας.
Ποσό 680.000 δικαιολογείται με τον τίτλο «πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» και 1.010.000 χαρακτηρίζονται «καταναλωτικές και… σύνθετες δαπάνες»!


Σχολιάστε εδώ