Μια νέα εκστρατεία εξοικονόμησης ενέργειας

Αυτά είναι τα «όπλα» που παρέχει στους πολίτες η νέα εκστρατεία του WWF Ελλάς, Eco2nomy, που υλοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του ομίλου Eurobank EFG, με στόχο να προτείνει σε κάθε οικογένεια απλές καθημερινές λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας με σημαντικό όφελος για το περιβάλλον και το πορτοφόλι του νοικοκυριού.
Αιχμή του δόρατος της εκστρατείας αποτελεί το πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εξοικονόμησης Ενέργειας (Π.ΕΞ.Ε.), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Intelligent Energy.
Στο πλαίσιο του Eco2nomy όμως, έχουν δημιουργηθεί και άλλα χρήσιμα διαδικτυακά εργαλεία. Το πρόγραμμα ΗΛΙ.Ο.Σ. (Ηλιακές Οικολογικές Στέγες) προσφέρει δυνατότητα εκτίμησης των μεγάλων ωφελειών που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες.
Ο υπολογιστής ενεργειακού αποτυπώματος μας επιτρέπει να μετρήσουμε την ενέργεια που ξοδεύουμε καθημερινά. Ένας αναλυτικός κατάλογος συμβουλών μας προτείνει ιδέες που μπορούν να αποφέρουν οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά ακόμη και τα 1.700 ευρώ τον χρόνο για ένα νοικοκυριό.
«Μειώνουμε τα έξοδά μας, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας και καταδεικνύει ακριβώς την ουσία και τον στόχο της προσπάθειας.
Ο όμιλος Eurobank EFG στηρίζει το πρόγραμμα Eco2nomy και είναι εθνικός χορηγός του διαγωνισμού Π.ΕΞ.Ε. «Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον για εμάς στον όμιλο Eurobank EFG.
Από το 2001 προωθούμε ενέργειες και δράσεις με τρεις βασικούς στόχους: τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του ομίλου μας, την ανάπτυξη και προώθηση «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγεται η WWF Visa που στηρίζει το έργο του WWF Ελλάς, και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επισημαίνει ο κ. Σταύρος Ιωάννου, γενικός διευθυντής Εργασιών, Τεχνολογίας και Οργάνωσης του ομίλου
Eurobank EFG.


Σχολιάστε εδώ