Με τιμοκατάλογο της EBU το pool της ΕΡΤ

Ύστερα από πολλές αναβολές, η διοίκηση της κρατικής τηλεόρασης αποφάσισε τους όρους για τη χορήγηση τηλεοπτικής εικόνας από γεγονότα που θα καλύπτουν τα δικά της συνεργεία. Η εισήγηση προήλθε από Επιτροπή στην οποία μετείχε και εκπρόσωπος της ΠΟΣΠΕΡΤ μετά την αποστολή εξωδίκου με το οποίο επεσήμαινε την «κλοπή» περιεχομένου της κρατικής τηλεόρασης. Η απόφαση της διοίκησης προβλέπει ότι η διανομή του pool στα ιδιωτικά κανάλια εντάσσεται σε τρεις κατηγορίες. Στα ρεπορτάζ όπου επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε συνεργεία της ΕΡΤ θα χρεώνεται μόνο το τεχνικό κόστος της παραγωγής, το οποίο θα επιμερίζεται σε όσους σταθμούς θα ζητούν το υλικό. Σε γεγονότα ή εκδηλώσεις μείζονος σημασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου τα ιδιωτικά κανάλια για τους δικούς τους λόγους δεν θα στέλνουν συνεργεία, η ΕΡΤ θα χρεώνει το συνολικό κόστος της παραγωγής, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της EBU, και θα επιμερίζει το κόστος στους ενδιαφερόμενους σταθμούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το κόστος θα καθορίζεται ανά περίπτωση.


Σχολιάστε εδώ