Μείωση βουλευτών και κρατικής επιχορήγησης – Έλεγχος για όλους

Η ΟΝΝΕΔ κατέληξε έτσι σε ένα πλαίσιο δικών της προτάσεων, προκειμένου να δοθεί νέα πνοή στον κοινοβουλευτικό θεσμό, το εκλογικό σύστημα και τη λειτουργία των κομμάτων. Η όλη διεξαγωγή, καθώς και η τελική επεξεργασία των προτάσεων, έγινε με ευθύνη του Τομέα Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ. Όσον αφορά τον εκλογικό νόμο, προτείνουν διατήρηση της ενισχυμένης αναλογικής και της σταυροδοσίας ως θέσεων αρχής. Επιπλέον τονίζουν ότι χρειάζεται δημιουργία νέων εκλογικών περιφερειών που θα αναδεικνύουν 6 με 8 βουλευτές κατά μέσον όρο, περίπου ισοδύναμων πληθυσμιακά, σε όλη την επικράτεια, με ευρεία συναίνεση και ειδική πρόνοια για περιοχές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες συνθήκες (π.χ. νησιά). Όσον αφορά τον αριθμό των βουλευτών, ενώ αρχικά συζητούσαν τη μείωση στους 250, τελικά υιοθέτησαν την άποψη περί περιορισμού του αριθμού τους στους 200, όπως επιτρέπει ο νόμος χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Η ουσία όμως αυτού του μέρους των προτάσεων αφορούσε τη λειτουργία των κομμάτων και των θεσμών. Κατ’ αρχάς προτείνουν έναν νόμο περί οργάνωσης και λειτουργίας των κομμάτων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την αποσαφήνιση της νομικής προσωπικότητας των κομμάτων, την κωδικοποίηση των βασικών διατάξεων που διέπουν το πολιτικό χρήμα, την κλιμακωτή περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα (ως βασική κύρωση σε περίπτωση παραβάσεων), τον καθορισμό ειδικού αρμόδιου τμήματος Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ακόμη ο νόμος θα πρέπει, κατά τους ΟΝΝΕΔίτες, να προβλέπει έναν μηχανισμό εξασφάλισης διαφάνειας στις εσωκομματικές διαδικασίες, όπως στην εκλογή των αντιπροσώπων στα κομματικά συνέδρια, στην εκλογή του προέδρου (όπου καταστατικά προβλέπεται), στην υποχρεωτική ανάδειξη ενός ποσοστού των υποψήφιων βουλευτών με προκριματικές εκλογές, από μέλη ή και φίλους του κόμματος. Όσον αφορά το ακαταδίωκτο, στην πράξη, των βουλευτών και την παραγραφή των ευθυνών των πολιτικών προσώπων, οι γαλάζιοι νέοι προτείνουν την κατάργηση της ασυλίας για όσα αδικήματα είναι άσχετα με τα βουλευτικά καθήκοντα και τη θέσπιση προθεσμιών ίδιων με ό,τι ισχύει για όλους τους υπόλοιπους πολίτες ως προς την άσκηση ποινικής δίωξης.
Για το πολιτικό
χρήμα
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει πλέον η ΟΝΝΕΔ στην αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης των κομμάτων, αλλά και στον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των πολιτικών και του πολιτικού χρήματος γενικότερα. Εδικά για τη χρηματοδότηση των κομμάτων η θέση της ΟΝΝΕΔ είναι σαφής και ιδιαίτερα προχωρημένη για την ελληνική πολιτική σκηνή. Οι γαλάζιοι προτείνουν συγκεκριμένα ένα μοντέλο μεικτής χρηματοδότησης, δηλαδή σύνδεση της κρατικής χρηματοδότησης με την ιδιωτική. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κόμματα θα λαμβάνουν το μισό περίπου ποσό που προβλέπεται, με βάση τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν στις εκλογές. Περαιτέρω, για κάθε ευρώ ιδιωτικής χορηγίας, θα λαμβάνουν ογδόντα λεπτά κρατικής, με ανώτατο όριο στην κρατική χορηγία τη συμπλήρωση του υπόλοιπου μισού ποσού. Επιπλέον, με πλήρη ομολογουμένως συναίσθηση της ευθύνης των καιρών, επιμένουν για τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα, κατά ποσοστό που θα συνδέεται άμεσα με το δημοσιονομικό έλλειμμα και τον ετήσιο στόχο της κυβέρνησης για περικοπές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πέρα από αυτά, ζητούν τη θέσπιση ανώτατου ορίου εισφοράς για κάθε ιδιωτική χορηγία, προκειμένου να αποτρέπεται η μεγάλη εξάρτηση του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου από έναν και μοναδικό χρηματοδότη. Οι ΟΝΝΕΔίτες προτείνουν επίσης τη δημοσιοποίηση και ονομαστικοποίηση χορηγιών προς πολιτικά κόμματα και υποψήφιους βουλευτές, μέσω της χρήσης ενός και μόνου τραπεζικού λογαριασμού για κάθε κόμμα ή υποψήφιο βουλευτή. Ζητούν να εξαιρούνται από αυτήν την πρόβλεψη μόνο εισφορές μικρών ποσών από φυσικά πρόσωπα (π.χ. έως 300 ευρώ ανά έτος ή εκλογική διαδικασία), που θα ονομαστικοποιούνται και θα ελέγχονται, αλλά δεν θα δημοσιεύονται, προς προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η ΟΝΝΕΔ ζητά να δοθεί δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα να παρέχουν χορηγίες απευθείας, διότι, όπως τονίζουν, η σημερινή πρακτική των παρένθετων προσώπων είναι υποκριτική και συμβάλλει στην αδιαφάνεια. Προτείνουν επίσης οι υποψήφιοι βουλευτές να δημοσιοποιούν όλα τα ποσά που έλαβαν και ξόδεψαν ένα εξάμηνο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, γιατί η τυπική προεκλογική περίοδος είναι πολύ σύντομη και πολλές εκ των δαπανών γίνονται πιο πριν, με αποτέλεσμα σήμερα να εκφεύγουν του ελέγχου. Σε αυτόν τον έλεγχο πρέπει να γίνεται και χρηματική αποτίμηση των παροχών σε είδος, όπως έντυπο υλικό, γραφική ύλη, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά., ενώ προτείνουν οι χορηγίες να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, προκειμένου να υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο για τη δήλωση των ποσών. Όσον αφορά ένα πιο «ζουμερό» πολιτικό θέμα, η ΟΝΝΕΔ υιοθετεί την πρόταση Σαμαρά για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» όσων βουλευτών διετέλεσαν υπουργοί από το 1974 έως σήμερα, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον πολιτικό κόσμο. Επιπλέον τονίζουν ότι απαιτείται συνεχής και σταθερή δημοσιοποίηση του ιστορικού «πόθεν έσχες» των βουλευτών, με έμφαση στον τρόπο απόκτησης περιουσίας, για να είναι εφικτή η σύγκριση της περιουσιακής κατάστασης ενός προσώπου προ και μετά πολιτικής, αλλά και για να φαίνεται ξεκάθαρα ο νόμιμος (αλλά και κοινωνικώς αποδεκτός) τρόπος απόκτησης της περιουσίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΟΝΝΕΔ προτείνει τα πολιτικά κόμματα να τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας με διπλογραφικό σύστημα και πλήρη μηχανογράφηση, για τα έσοδα και τα έξοδά τους, τα βιβλία αυτά να ελέγχονται ετησίως, και οι ισολογισμοί να δημοσιεύονται αναλυτικά στο ίντερνετ, διότι τα μπακαλόχαρτα που υπάρχουν σήμερα στα λογιστήρια των κομμάτων δεν τα καταλαβαίνει κανείς… Τέλος οι γαλάζιοι προτείνουν τη σύσταση ειδικού οργάνου από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος, τα μέλη του οποίου θα αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης για τριετή θητεία και θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης, δηλαδή με ταυτόχρονη απαλλαγή από όλα τα άλλα καθήκοντά τους. Το όργανο αυτό θα πρέπει να επικουρείται από ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό ειδικών επιστημόνων και στις κυρώσεις που ήδη προβλέπονται θα πρέπει να προστεθεί και η περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα, σε περίπτωση παραβάσεων. Οι ΟΝΝΕΔίτες τονίζουν, τέλος, ότι οι έλεγχοι που θα διεξάγονται για τα κόμματα και τους βουλευτές από το νέο αυτό όργανο δεν θα είναι δειγματοληπτικοί, όπως τώρα συμβαίνει, αλλά πλήρεις.

***

Νέοι της ΔΗΜΑΡ
Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε πανελλαδική σύσκεψη των νέων της Δημοκρατικής Αριστεράς και ακολούθησε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραμματείας. Μετά τη συζήτηση στα όργανα μαθαίνουμε ότι οι νέοι της ΔΗΜΑΡ προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα τη δημιουργία ενός web-radio με αποκλειστική (πολιτική και οργανωτική) ευθύνη των νέων, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για διοργάνωση μονοήμερης γιορτής νεολαίας στην Αθήνα, τη συνέχιση των παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο (είτε με φυσική παρουσία είτε με άρθρα, κείμενα, δελτία Τύπου, αναλύσεις κ.λπ.) καθώς και (εδώ έχει ζουμί…) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για συγκρότηση ανεξάρτητου φοιτητικού σχήματος, έξω από τις υπάρχουσες φοιτητικές παρατάξεις, ενώ παράλληλα θα προχωρήσουν τις επαφές με νέους από το Άρμα Πολιτών και τους Οικολόγους Πράσινους. Στα οργανωτικά τώρα η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή διευρύνθηκε και πλέον αποτελείται από τους Θανάση Αγγελίδη, Δημήτρη Αθηνάκη, Λαέρτη Ανταλόπουλο, Χρήστο Ανδριόπουλο, Γιώργο Αποστολίδη, Άστριντ Ζωή Όκλαντ, Κώστα Αυγερόπουλο, Θεοφάνη Γιαλυψό, Χρόνη Διαμαντόπουλο, Ηρώ Καστανά, Γρηγόρη Κυριτσάκα, Χριστίνα Μελά, Θέμη Μητσάνη, Βαγγέλη Μυτιληναίο, Αλέξανδρο Παλαμίδη, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Κική Πετρίτη, Δημήτρη Πλέσσα, Γαβρίλο Ποζίδη, Βασίλη Ρόκο, Κώστα Σκούρτη, Φάνη Σπανό, Θοδωρή Τριανταφύλλου, Άννα Τσεκουρά, Κώστα Τσούκαλη, Χαρά Τσουμάνη, Πέτρο Φωκά και Γιώργο Φωτιάδη.

***

Παρατήρηση
Λίγο πριν πάνε στις παραλίες τα στελέχη των νεολαιών, οφείλουμε να αναδείξουμε κάτι που παρατηρούμε εδώ και μήνες και φαίνεται να έχει καθιερωθεί. Παρά την απαξίωση του πολιτικού κόσμου και των νεολαιών από τον κόσμο, τον τελευταίο καιρό, από τις αρχές του 2010, οι πολιτικές νεολαίες έχουν αλλάξει συνολικά. Από τη μια πλευρά η ΟΝΝΕΔ, αφήνοντας πίσω πρακτικές παραγοντισμού του παρελθόντος, δουλεύει πολιτικά, παράγει θέσεις, κάνει δράσεις, προσπαθεί να «σπάσει» τα κάθε είδους «μικρομάγαζα» και τους «εξωθεσμικούς παράγοντες» στο γαλάζιο νεανικό στερέωμα. Από την άλλη πλευρά, στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη φορά σε κυβερνητική θητεία ΠΑΣΟΚ που τα στελέχη της νεολαίας δεν είναι στην πλειοψηφία τους κρατικοδίαιτα. Επιπλέον φαίνεται ότι όχι μόνο στα όργανα αλλά και στην κοινωνία τα πράσινα στελέχη προβάλλουν τα καθημερινά προβλήματα των νέων και συζητούν πολιτικά για τους δρόμους εξόδου, καταφερόμενοι τις περισσότερες φορές ενάντια στην κυβέρνηση. Άλλο βέβαια θέμα είναι η επίσημη θεσμική έκφραση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα στην ΚΝΕ γίνεται προσπάθεια για μεγαλύτερη οργάνωση στους χώρους δουλειάς από τη μια και για ενίσχυση του μετώπου αγώνα σπουδαστών από την άλλη. Αλλά και στη Νεολαία ΣΥΝ τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε μεγαλύτερη κινητικότητα και αύξηση των μελών. Όλα αυτά κόντρα στο ρεύμα της αποπολιτικοποίησης που υποτίθεται ότι διακατέχει τους νέους αλλά και της απαξίωσης των κομμάτων. Είναι ενθαρρυντικό, αλλά να δούμε πού θα οδηγήσει…
Πρωτοφανές
Είναι απίστευτη και ιστορικά πρωτοφανής η υποτονικότητα των επίσημων αντιδράσεων των φοιτητικών παρατάξεων απέναντι στον νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Και δεν φταίει το καλοκαίρι ή οι διακοπές, είναι σαφής επιλογή. Αν για την ΠΑΣΠ μπορεί να γίνει κατανοητό (άλλωστε σας έχουμε γράψει τι συμβαίνει), η στάση της ΔΑΠ προκαλεί ερωτήματα. Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, η αιχμή του δόρατος της αντιπαράθεσης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης αυτήν τη στιγμή θα ήταν η Παιδεία και όχι τα ταξί. Από το αποτέλεσμα, την έλλειψη συγκεκριμένων αντιδράσεων δηλαδή, τεκμαίρουμε ότι επιθυμούν τις αλλαγές Διαμαντοπούλου. Ειδικά από τη ΔΑΠ, η οποία κατέθεσε «ολοκληρωμένη πρόταση Παιδείας» λίγους μήνες πριν, περιμέναμε συγκεκριμένες κινήσεις, αντί για ανακοινώσεις επί της διαδικασίας. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν… Πάντως κρατάμε μια επιφύλαξη, διότι κάτι μαγειρεύουν οι γαλάζιοι στα θέματα Παιδείας, αλλά έχει πέσει σιγή ασυρμάτου και δυσκολευόμαστε να μάθουμε…

***

Για τη σφαγή στη Νορβηγία
Η ανείπωτη τραγωδία στη Νορβηγία, από το χέρι ενός παρανοϊκού φανατικού, είχε κύρια θύματα νέους και παιδιά. Νεολαίους που θέλησαν να περάσουν μέρος των διακοπών τους σε κατασκήνωση με πολιτικό περιεχόμενο. Δεν είναι τυχαίο που ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας δήλωσε ότι σκοπός του δολοφόνου ήταν να καταστρέψει την επόμενη γενιά των στελεχών και ηγετών του κόμματός του. Το συμβάν σήκωσε κύμα συμπαράστασης και αποτροπιασμού στις εγχώριες οργανώσεις νέων. Εμείς να προσθέσουμε ότι θέμα συζήτησης σε κύκλους στελεχών αποτέλεσε το τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάποιο παρόμοιο περιστατικό σε μια από τις πολυπληθείς αντίστοιχες εκδηλώσεις ελληνικών οργανώσεων που γίνονται κάθε καλοκαίρι. Αρκετοί ωστόσο σημείωναν τα πικρόχολα σχόλια (περί κατήχησης ή εξόδων) που ακούνε οι νεολαίες κάθε φορά που διοργανώνουν αντίστοιχες κατασκηνώσεις. Και μάλιστα σημείωναν ότι οι Νορβηγοί έκαναν κατασκήνωση για παιδιά και μαθητές, όχι για μεγαλύτερης ηλικίας στελέχη, όπως συνηθίζεται εδώ. Και πρόσθεταν: «Φανταστείτε να κάναμε εμείς κατασκήνωση για μαθητές, τι θα μας έσουρναν για κομματικοποίηση των παιδιών…».

***

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ σπόντες

Απορία
Η ΟΝΝΕΔ προτείνει επισήμως πλέον τήρηση βιβλίων Γʼ κατηγορίας για τα κόμματα (άρα και τις νεολαίες) και δημοσιοποίηση των στοιχείων στο διαδίκτυο. Ο Παπαμιμίκος, θυμίζουμε, είχε δεσμευθεί ότι η ΟΝΝΕΔ θα αποκτήσει «ξεχωριστό ΑΦΜ» και θα δημοσιοποιεί τα οικονομικά στοιχεία. Γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες, αλλά η απορία μας παραμένει: Γιατί δεν το κάνουν πρώτοι αυτοί για τη δική τους οργάνωση; Θα υλοποιήσει τη δέσμευσή του ο Παπαμιμίκος;
Παράλειψη
Ούτε λέξη δεν βρήκαν οι ΟΝΝΕΔίτες στις προτάσεις για το θέμα του δικαιώματος ψήφου από τα 16 έτη, που βρίσκεται στην αιχμή των συζητήσεων σε όλη την Ευρώπη, όσον αφορά τη συμμετοχή των νέων. Ούτε ο καθηγητής Αντώνης Μακρυδημήτρης το ανέφερε, παρότι συμμετείχε στον διάλογο και είναι από τους επιστημονικούς θιασώτες της άποψης. Να περιμένουμε ίσως κάτι πιο ειδικό για τα δικαιώματα των νέων από την ΟΝΝΕΔ ή δεν το θεωρούν σημαντικό θέμα;
Εντύπωση
Φιλόξενοι, αν μη τι άλλο, είναι οι ΟΝΝΕΔίτες στα στελέχη της πράσινης πλευράς. Ενθουσιασμένος έμεινε ο Λοβέρδος από την εκδήλωση, το κλίμα και τα νέα γραφεία της ΟΝΝΕΔ. Να φανταστείτε ότι έκαναν και μίνι «εκπομπή» μαζί με τον Αβραμόπουλο από το γαλάζιο διαδικτυακό yooradio.
Στο αρχείο
Πάντως αυτή η φωτογραφία Λοβέρδου μπροστά από το σήμα της ΟΝΝΕΔ, μαζί με Παπαμιμίκο και Αβραμόπουλο, θα κάνει θραύση στα πράσινα στέκια. Ιδίως αν κατέβει για υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κάποτε…
Αναπαραγωγή
Και η Μαρία Καρακλιούμη, πρώην εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και νυν αντιπεριφερειάρχης Αττικής, φαίνεται ότι εγκρίνει τις προτάσεις Μόσιαλου για τον εκλογικό νόμο, όπως κατατέθηκαν στον διάλογο της ΟΝΝΕΔ. Γι’ αυτό τις αναπαράγει.
Κάλλιο αργά…
«Νέα» και «Έθνος» έμαθαν πριν από λίγες ημέρες και δημοσίευσαν την είδηση ότι ο Ηλίας Μόσιαλος συμμετείχε στον διάλογο της ΟΝΝΕΔ. Το έμαθαν λόγω της σχετικής εκδήλωσης των γαλάζιων. Και ανακάλυψαν και το περιεχόμενο της πρότασης Μόσιαλου. Εσείς φυσικά έχετε ενημερωθεί εδώ και εβδομάδες από αυτήν τη στήλη…
Κυβερνητικό παράπονο
Σχετικό: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι πολύ χάρηκε που συμμετείχε στον γαλάζιο διάλογο (όπως σας είχαμε πει…). Σχεδόν με παράπονο ανέφερε ότι ήθελε να πάει και στην εκδήλωση, αλλά δεν τον κάλεσαν…
Νέος υφυπουργός;
Σχετικά με τον κύριο Μόσιαλο, κάτι ακόμη. Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η πληροφορία ότι έχει ζητήσει να οριστεί υφυπουργός δίπλα του, για να βγάζει τη λάντζα των καθημερινών υποχρεώσεων και ίσως να κάνει το κυβερνητικό μπρίφινγκ (το οποίο σχεδόν κατήργησε ο κ. Μόσιαλος). Οι φήμες αναφέρουν ότι θα αναλάβει ο (γνωστός στους φίλους της στήλης) 33χρονος βουλευτής Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ Άγγελος Τόλκας. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει την πληροφορία, αλλά ο Άγγελος Τόλκας είναι εισηγητής του νομοσχεδίου για την Παιδεία, γνωρίζει το θέμα και προετοιμάζεται γι’ αυτό εδώ και μήνες. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Νέος ρόλος;
Κέρδισε το κοινό, κυρίως το γυναικείο, μας λένε, ο παρουσιαστής της εκδήλωσης της ΟΝΝΕΔ για το πολιτικό χρήμα Νίκος Σωτηρόπουλος. Λέτε από νέος δικηγόρος και υπεύθυνος του Τομέα Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της ΟΝΝΕΔ να εξελιχθεί σε κονφερασιέ; Λέτε να έχει τις επιτυχίες του Άλκη Στέα στα νιάτα του;
Χαλαρότητα
«Όλα τα λεφτά» ήταν οι φωτογραφίες Λοβέρδου και Αβραμόπουλου στις πολυθρόνες-βαρέλια της ΟΝΝΕΔ! Χαλαροί και με κατάλληλο φόντο, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορα φωτορεπορτάζ… Γενικά πάντως η σκηνοθεσία της εκδήλωσης της ΟΝΝΕΔ ήταν πολύ καλή.
Συζητήσεις
Όλο για συγκεντρώσεις γαλάζιων νέων που είναι δυσαρεστημένοι από τον Παπαμιμίκο ακούμε, αλλά το ραντάρ της στήλης δεν έχει πιάσει κάτι ουσιώδες, πλην της περίπτωσης της Θεσσαλονίκης που σας γράψαμε. Ή το ραντάρ έχει πρόβλημα λόγω καλοκαιριού ή οι συζητήσεις είναι «μέλι – μέλι και από τηγανίτα τίποτα»…
Αναθεώρηση
Επαναβεβαίωσε η ΝΔ τη δέσμευσή της για αναθεώρηση του άρθρου 16. Στις προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης που ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς προτείνει και πάλι την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Αβρότητες
Με μια κίνηση αβρότητας που πέρασε απαρατήρητη από πολλούς, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε τις προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση δύο μόλις ημέρες μετά τις προτάσεις της ΟΝΝΕΔ για το πολιτικό χρήμα. Είχε στα χέρια του το πόρισμα της επιτροπής Αβραμόπουλου από την προηγούμενη εβδομάδα. Από τη μια, όμως, δεν ήθελε να «κάψει» την πρωτοβουλία των μικρών. Από την άλλη, ήθελε να δείξει ότι περιμένει τις προτάσεις των ΟΝΝΕΔιτών. Αυτοί που έπρεπε και αυτοί που θέλουν, κατάλαβαν…
Επόμενο θέμα Ι
Μαθαίνουμε ότι το επόμενο μεγάλο θέμα, μετά την παιδεία και την οικονομία, που θα θίξουν οι γαλάζιοι με δράση και προτάσεις θα είναι αυτό των ναρκωτικών. Λέτε να το συζήτησαν με τον (αρμόδιο) Ανδρέα Λοβέρδο; Και αυτός να το είπε στους πράσινους νέους; Απίθανο…
Επόμενο θέμα ΙΙ
Εκτός από τα ναρκωτικά οι γαλάζιοι ετοιμάζουν και διαβούλευση για τον αθλητισμό και τη βία στα γήπεδα. Λέτε να έχουν προς διαβούλευση θέματα «στημένων» και «αναβολικών»; Φωτιά θα πάρει η συζήτηση…
Διακοπές
Κάποιοι είχαν ξεκινήσει ήδη, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι το τέλος της σεζόν. Με το ζόρι κρατιούνταν δεκάδες στελέχη όλων των παρατάξεων μέχρι αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε πλέον φαίνεται ότι οι περισσότεροι πάνε στις παραλίες. Δυσκολεύει το ρεπορτάζ, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στις επάλξεις.
Εντολές
Τα κεντρικά μεγαλοστελέχη της ΟΝΝΕΔ παραμένουν στον αγώνα, τουλάχιστον και αυτήν την εβδομάδα. Ακούμε ότι ο Παπαμιμίκος πάντως έχει δώσει εντολή «να βρίσκονται όλοι στις θέσεις τους» από τις 16 Αυγούστου. Λίγο χλωμό το βλέπουμε, αλλά οι γαλάζιοι ετοιμάζουν δράσεις και στα τέλη Αυγούστου, οπότε…
Σουξέ Ι
Σε κλίμα διακοπών, τα κλαρίνα των πανηγυριών και τα λαϊκά τραγούδια έχουν πολλή πέραση σε ορισμένες πράσινες τάσεις. Λάμπρος Ζαλοκώστας, Παύλος Χρηστίδης και Μάρα Κουκουδάκη έδωσαν ρεσιτάλ προτιμήσεων και σχολίων, ενθουσιάζοντας τους φίλους τους…
Συμπαράσταση
Πολλά στελέχη νεολαιών, αλλά και κάποιο μεγαλύτεροι, αποφάσισαν να αλλάξουν τη φωτογραφία του προφίλ τους στο facebook με τη νορβηγική σημαία, συγκλονισμένοι από το μακελειό, ως μια μορφή πένθους και συμπαράστασης.
Από πολιτικούς είδαμε ότι το ίδιο έκανε και ο Ηλίας Μόσιαλος. Λέτε ο κύριος καθηγητής να αποκτά σιγά σιγά πολλούς νεαρούς συνομιλητές και ανάλογο προφίλ;
Σουξέ ΙΙ
Ιδιαίτερη εντύπωση έχει προκαλέσει φωτογραφία του 1998 που κυκλοφόρησε και δείχνει τον γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ (και άρρωστο ΠΑΟΚτζή…) Κώστα Πανταζή μαζί με τον τότε άσο του Δικεφάλου Πέτζα Στογιάκοβιτς και… με μαλλί! Σπάνιο!
Εκτός τόπου
Φαίνεται ότι ορισμένοι βουλευτές είναι τόσο αποκομμένοι από την πραγματικότητα, που δεν γνωρίζουν καν ότι στην ουσία δεν υφίσταται ΕΦΕΕ. Γι’ αυτό στη σχετική συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ζητούσαν να παραστεί από ένας εκπρόσωπος της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι παρατάξεις σε τίποτε (κοινή ημερομηνία εκλογών με το ζόρι βγάζουν), θέλετε να ορίσουν και κοινό εκπρόσωπο;
Ενίσχυση
Στην 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, που διοργανώθηκε πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε η δημιουργία Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής.
Εκεί ακούμε ότι θα είναι πολύ ενισχυμένη η παρουσία των νέων του ΣΥΝ αλλά και άλλων συνιστωσών.
Ζύμωση
Πάντως τα στελέχη και πολλά μέλη της Νεολαίας ΣΥΝ βρίσκονται ήδη, από την περασμένη εβδομάδα, προς ζύμωση και αναψυχή στην παραλία της Ζαχάρως, στο 14ο Εναλλακτικό Κάμπινγκ που διοργανώνει η Νεολαία ΣΥΝ, με πολλές εκδηλώσεις, συζητήσεις και δραστηριότητες. Επιστρέφουν από Δευτέρα…

***

Κριτική
Το τι άκουσαν οι πράσινοι από τους γαλάζιους για την πρόταση περί αναδρομικής φορολόγησης των πολιτικών, που σας παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, δεν λέγεται. Οι χαρακτηρισμοί περί αντισυνταγματικότητας και περί λαϊκισμού ήταν οι ηπιότεροι…


Σχολιάστε εδώ