Φυτοζωούν οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής

Παράλληλα η αντιπροσωπεία της ΤΕΔΚΝΑ επέδωσε στον υπουργό Εσωτερικών ενημερωτικό σημείωμα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δήμοι της Αττικής και τις προτεινόμενες λύσεις. Στο σημείωμα, ως κυριότερα προβλήματα των ΟΤΑ του λεκανοπεδίου, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

• Οι ΚΑΠ από 160.000.000 ευρώ ανά μήνα έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το 2009 και άλλα 18% λόγω του Μεσοπρόθεσμου το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

• Για τις καθαρίστριες δόθηκαν λιγότερα 24.000.000 ευρώ από το πραγματικό κόστος.

• Για τη μεταφορά των μαθητών δόθηκαν 140.000.000 από τα προβλεπόμενα 170.000.000, όταν οι συνενώσεις των σχολείων απαιτούν αυξημένο κόστος.

• Παραμένουν απλήρωτα ενοίκια σχολικών κτιρίων, κτιρίων ΚΕΠ, πολεοδομικών γραφείων και άλλα.


Σχολιάστε εδώ