Πριν από 15 χρόνια είχαν εισαχθεί οι ερευνητικές εργασίες!

Ένας καθηγητής θα μπορεί να αναλαμβάνει ως σύμβουλος του μαθητή και να καθοδηγεί την όλη του προσπάθεια για ερευνητική εργασία. Άρχισαν μάλιστα και εκπαιδευτικά σεμινάρια καθηγητών για το θέμα.

Υπενθυμίζεται όμως ότι η ερευνητική εργασία έχει εισαχθεί και πραγματοποιείται μέχρι σήμερα στο μάθημα της Τεχνολογίας στην Α’ Λυκείου από το έτος 1998, υφίσταται ήδη για περίπου 15 χρόνια και συνεπώς δεν αποτελεί νέο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται κανείς είναι ότι το μάθημα της Τεχνολογίας καταργείται και… επανεισάγεται με άλλη επικεφαλίδα, και μάλιστα διαφημιζόμενο ότι αποτελεί την κύρια καινοτομία του νέου Λυκείου. Το επιχείρημα είναι ότι η έρευνα θα γίνεται και στα άλλα μαθήματα, ενώ κανείς δεν εμπόδιζε μέχρι σήμερα την πραγματοποίηση ερευνών και σε άλλους τομείς στο πλαίσιο των σχετικών μαθημάτων. Για ποιο λόγο έπρεπε να καταργηθεί η Τεχνολογία; Προφανώς για τις διδακτικές ώρες και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας για τις οποίες ανταγωνίζονται οι διάφοροι κλάδοι και που ΔΕΝ θα έπρεπε να είναι η κύρια παράμετρος για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος σε ένα σύγχρονο σχολείο.

«Με αίσθηση ματαίωσης, κυρίως οι συνάδερφοι της Τεχνολογίας, άκουγαν τον βαρύγδουπο λόγο τής κατ’ επίφασιν καινοτομίας να περιγράφει αυτό που οι ίδιοι κάνουν επί χρόνια», σημειώνει στο διαδίκτυο «επιμορφούμενος» στα σεμινάρια καθηγητής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Τεχνολογίας στην Α’ Λυκείου ήταν αποκλειστικά η εξοικείωση των μαθητών με την ερευνητική διαδικασία σε τεχνολογικά θέματα και εφαρμόσθηκε για χρόνια στα σχολεία μας. Πολλοί μαθητές έχουν εκτελέσει αξιόλογες ερευνητικές εργασίες, όπως τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται και στο βοηθητικό βιβλίο των μαθητών του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Έχουν κυκλοφορήσει εκατοντάδες χιλιάδες βοηθητικά βιβλία του ΟΕΔΒ προς όλους τους μαθητές τα τελευταία χρόνια με αυτά τα παραδείγματα που αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές σε σχολεία της χώρας. Πώς αλήθεια θα εμφανισθεί ως κάτι το επαναστατικό και νέο και ότι οι ερευνητικές εργασίες εισάγονται για πρώτη φορά; Η ερευνητική διαδικασία είναι μια δύσκολη εκπαιδευτική διαδικασία και πρωτόγνωρη για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι τεχνολόγοι που επέβλεπαν το σχετικό μάθημα πέρασαν από πολλές δύσκολες φάσεις μέχρι να εξοικειωθούν με την πρωτοποριακή αυτή διδασκαλία που δεν διδασκόταν σε καμιά σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ποιος είναι ο λόγος της ακύρωσης της εμπειρίας ενός κλάδου; Ποιος είναι ο λόγος της ακύρωσης εκ του προχείρου ενός θεσμού, της τεχνολογικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Γενικής Εκπαίδευσης, που είχε εισαχθεί νομοθετικά για πρώτη φορά το 1976 με στόχο την εξασφάλιση ισόρροπης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο αποκλειστικά θεωρητικού προσανατολισμού ελληνικό σχολείο; Ποιος είναι ο στόχος της κατάργησης ενός θεσμού από τις Α΄, Β΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου που προσφερόταν μέχρι σήμερα, αντί να ενισχυθεί και να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπως γίνεται σε όλες τις Δυτικές χώρες, της Φινλανδίας συμπεριλαμβανόμενης, που τόσο θαυμάζει η παρούσα ηγεσία;

Η χρήση των υπολογιστών είναι σήμερα στοιχειώδης απαίτηση στα σχολεία και είναι ένα μέσον που αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλα τα μαθήματα, όμως δεν θα πρέπει να συγχέεται με την τεχνολογική εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Αγγλίας έχει συνδέσει από το έτος 2000 όλα τα σχολεία (26.000 δημοτικά σχολεία και 4.000 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με το Internet σε διάστημα ενός έτους. Παρόμοιες πρακτικές θα περίμενε κανείς σε ένα σύγχρονο σχολείο. Η τεχνολογική εκπαίδευση είναι σήμερα απαραίτητη ως ανεξάρτητο στοιχείο της γενικής εκπαίδευσης για όλους, ως μια ελάχιστη συμβολή στην προετοιμασία της νέας πραγματικότητας και προσφέρεται από τον προηγούμενο αιώνα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες από το Δημοτικό.

Σε πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό -σε αντίθεση με τη χώρα μας- προβλέπονται ειδικές πανεπιστημιακές σχολές που παράγουν καθηγητές για το αντικείμενο.

Σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική, οι προσπάθειες για την ανάπτυξη του σπουδαίου αυτού εκπαιδευτικού θεσμού της τεχνολογικής εκπαίδευσης -με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας που υποτίθεται ότι επιδιώκεται- που άρχισαν στη χώρα μας συστηματικά από το 1976, αντί να ενισχύονται, καταργούνται.


Σχολιάστε εδώ