Κύριε Διευθυντά,

Όλοι οι πολίτες της χώρας μας παρακολουθούν τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης τις ημέρες αυτές.
Με την πολυετή πείρα μου στα θέματα αυτά, φρονώ ότι αυτήν τη στιγμή πρέπει αμέσως να σταματήσει κάθε φορολογική επιβάρυνση των συνταξιούχων, των υπαλλήλων και των ιδιοκτητών με μικρό εισόδημα.
Φοβάμαι ότι οι οικονομικώς ασθενέστεροι πολίτες των παραπάνω κατηγοριών επειδή έφτασαν στα όρια της επιβίωσης δεν έχουν δυνατότητα για καταβολή νέων φόρων. Κάτι τέτοιο θα έχει τον κίνδυνο να σταματήσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος.
Αυτό θα φέρει νέα αντίδραση, που θα δημιουργήσει φοβερό κλονισμό στο υπάρχον, άθλιο φορολογικό μας σύστημα.
Ύστερα από αυτά, παρακαλώ για άλλη μια φορά τα ΜΜΕ να βοηθήσουν να αναβάλει ο κ. υπουργός Οικονομικών τους νέους φόρους.
Είναι μεγάλη ανάγκη. Η ευθύνη αυτών που θα αποφασίσουν διαφορετικά θα είναι τεράστια.


Σχολιάστε εδώ