Εγκρίσεις επί εγκρίσεων σε ΑΩ!

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά, αφού ένας αριθμός από αυτά συνδέεται με παλαιά εξοπλιστικά προγράμματα, ακόμη και προ δεκαπενταετίας, όπως το «πολυσυζητημένο» πρόγραμμα του «Εκσυγχρονισμού των Αφων F-4».

Κατ’ αρχάς, ρωτάμε κατά πόσο ανταποκρίνονται αυτά στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των ΕΔ… Μήπως θα έπρεπε να εκτραπούν σε άλλες, επικαιροποιημένες ανάγκες των ΕΔ;

Αντιπροσωπεύουν πραγματικά μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας, που είναι και ο κύριος στόχος αυτών των προγραμμάτων;

Οι τιμές που είχαν τότε συμφωνηθεί, τόσο για υποδομές όσο και για συστήματα, αντιστοιχούν στη σημερινή πραγματικότητα; Τι κονδύλια έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα για τα προγράμματα αυτά και τι εκκρεμότητες υφίστανται ή άλλες δεσμεύσεις, όπως ποινικές ρήτρες, εγγυητικές επιστολές κ.λπ.;

Παράλληλα, μένει ή δεν μένει σε εκκρεμότητα από τις 11-3-2011, που είχε αναρτηθεί στη «Διαύγεια», το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για «κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του νόμου 3883/2010 Ρύθμιση Θεμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων»; (Που είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και σοβαρές νομικές και δικαστικές αντιπαραθέσεις παρά θα θέσει το όλο θέμα σε μια σωστή βάση.)

Ίσως αυτό να είναι και ο λόγος που προτίμησε ο νέος ΓΔΑΕΕ να προχωρήσει «μόνος» του, με ή χωρίς διαπραγματεύσεις…

Απαντήσεις στα ερωτήματα ποιος άραγε θα δώσει, κύριε υπουργέ;


Σχολιάστε εδώ