Χωρίς νόμιμη συγκρότηση το ΕΣΡ για μια ακόμη φορά!

Που σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις από τη στιγμή που διορίστηκαν (27 Ιανουαρίου 2011) τόσο ο Γ. Στεφανάκης όσο και η Λ. Αλεξίου είναι άκυρες, αλλά δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα του ΕΣΡ.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ με την απόφαση 1098/2011 έκρινε τη συγκρότηση της ανεξάρτητης αρχής τουλάχιστον για το 2008 ως μη νόμιμη, με την αιτιολογία ότι η θητεία των μελών του ΕΣΡ είχε παραταθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 8 μηνών. Η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι «μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει από το χρονικό αυτό σημείο και μετά νόμιμη συγκρότηση». Τότε ο πρόεδρος του ΕΣΡ, Ι. Λασκαρίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της αρχής, είχε κρίνει «αβάσιμη» τη σχετική ανακοίνωση του ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με τη νόμιμη συγκρότηση του ΕΣΡ. Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Τ. Χυτήρη στον νόμο Ραγκούση επιχειρήθηκε η παράκαμψη της απόφασης του ΣτΕ και η διατήρηση των μελών στη θέση τους: «Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. ε του ν. 3051/2002, η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι τον διορισμό νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδ. α του ιδίου ως άνω άρθρου και είναι επιτρεπτή επί όσο χρόνο δεν έχουν οριστεί τα νέα μέλη», ορίζεται στον νόμο.

Η διάταξη αυτή, η οποία μπορεί να προσβληθεί εκ νέου στο ΣτΕ, μπορεί να επιτρέπει προσωρινά στα μέλη να παραμείνουν στη θέση τους, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του Γ. Στεφανάκη. Έτσι, εκτός από τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόβλημα με τη νόμιμη συγκρότηση του ΕΣΡ υπάρχει και με τα εξής μέλη: για τον Κωνσταντίνο Τσουράκη, η θητεία του οποίου έχει λήξει από τις 24 Οκτωβρίου 2009, για τον πρόεδρο Ιωάννη Λασκαρίδη, και για τους Εύη Δεμίρη και Γιάννη Παπακώστα, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει από τις 31 Μαΐου 2002 τις δύο τετραετίες που ορίζει ο νόμος και παρ’ όλα αυτά η θητεία τους λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2012. Το ΕΣΡ θεωρεί πως μετά την κυβερνητική τροπολογία δεν υπάρχει ζήτημα γι’ αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις.

****

Ο δικηγόρος Γεώργιος Στεφανάκης του Κωνσταντίνου είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και «δεν τελεί σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος» αναφέρει έγγραφο του ΔΣΑ στο σχετικό αίτημα του δικηγόρου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Συνεπώς το ασυμβίβαστο για το μέλος του ΕΣΡ ισχύει.


Σχολιάστε εδώ