Προστασία υπέρ Alter

Ανάσα για το Alter. Το δικαστήριο την Παρασκευή εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει την εκτέλεση οποιουδήποτε αιτήματος από πιστωτή για τη συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως υπαγωγής της Ελεύθερης Τηλεόρασης στο καθεστώς του άρθρου 99 του ν. 3588/2007.


Σχολιάστε εδώ