ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

# Όπως είχαμε γράψει, μια ομάδα του ΓΕΣ μετέβη στις ΗΠΑ για επιλογή, δωρεάν, τροχαίου υλικού.
# Φαίνεται, από τις πληροφορίες που έχω, ότι έκαναν καλή δουλειά: Από 2.163 ΜΙΙ3Α2 που επιθεωρήθησαν, επελέγησαν 410
Από 416 Μ 901 ΙΤV που επιθεωρήθησαν, επελέγησαν 125
Από 685 Μ981 που επιθεωρήθησαν, επελέγησαν 80 κ.ο.κ.
# Από ανταλλακτικά τι γίνεται;


Σχολιάστε εδώ