Εκφαυλισμός και ατιμωρησία στις ΔΟΥ

Κύριε Διευθυντά,

Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα διακόσιες πενήντα έξι υποθέσεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων από υπαλλήλους των Οικονομικών Εφοριών, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του γενικού επιθεωρητού Δημοσίας Διοικήσεως. Από τα στοιχεία των εκθέσεων αυτών προκύπτει ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο από πράξεις ή παραλείψεις των ως άνω υπαλλήλων ξεπερνά τα 57 εκατ. ευρώ, ποσό για το οποίο εκδόθηκαν καταλογιστικές αποφάσεις εις βάρος των υπαιτίων.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία τέως υφυπουργού από τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Απρίλιο του 2010 προτάθηκαν περίπου 250 παραπομπές για πειθαρχικά παραπτώματα οικονομικών υπαλλήλων. Απ’ αυτές ο υπουργός Οικονομικών παρέπεμψε τις 80, σε διάστημα δε 15 μηνών εξετάστηκε μόνο μία. Την ίδια περίοδο διεξήχθη έρευνα για 200 εφοριακούς που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Και αυτή η έρευνα βρίσκεται ακόμα στον αέρα.

Χαρακτηριστική για το μέγεθος της διαφθοράς στις ΔΟΥ και την πάταξή της από το κράτος είναι η υπόθεση της ΔΟΥ Κρεστένων Ηλείας. Το 2004 η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης διενήργησε έρευνα, διότι αρκετοί εφοριακοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος με πλαστά ή ανύπαρκτα δικαιολογητικά, με βάση τα οποία εισέπρατταν επιστροφές φόρων. Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι εφοριακοί υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση να γίνεται επί των τροποποιητικών, χωρίς τον έλεγχο των αρχικών δηλώσεων. Από τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών υπαλλήλων απεδείχθη ότι ένα ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ δεν καλύπτετο από εμφανείς πόρους και ως εκ τούτου καταλογίστηκε στους εν λόγω υπαλλήλους.

Πέντε χρόνια αργότερα, απ’ ό,τι αποκαλύπτεται από το έγγραφο του γενικού επιθεωρητή Δημοσίας Διοικήσεως (5.11.2009) προς το Πταισματοδικείο Πατρών και τη σχετική απάντηση τούτου, «καμία ποινική δίωξη δεν έχει ασκηθεί ακόμη». Τον Ιανουάριο του 2010, με έγγραφο προς τη ΔΟΥ Πύργου, η Οικονομική Επιθεώρηση κατελόγισε σε έναν από τους εμπλεκομένους στην υπόθεση των Κρεστένων υπαλλήλους το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ, διότι κατά το χρονικό διάστημα 1998-2001 απέκτησε αδικαιολόγητο περιουσιακό στοιχείο ισόποσο του καταλογιζομένου. Μέχρι τον Αύγουστο του 2010 ούτε ευρώ από το καταλογισθέν ποσό δεν είχε καταβληθεί στο Δημόσιο.

Τέλος μια ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση συμπληρώνει τη σημερινή άθλια κατάσταση των ΔΟΥ. Πρόκειται για τη ΔΟΥ Θηβών, στην οποία, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδος, εγένετο κατά συρροή χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, με αποτέλεσμα να επιστραφεί ΦΠΑ 7,5 εκατ. ευρώ.

Το συμπέρασμα είναι λυπηρό και δυστυχώς η κατάσταση δεν πρόκειται να διορθωθεί αν το Ελεγκτικό Σύστημα δεν γίνει Ανεξάρτητη Αρχή. Από τα ως άνω παραδείγματα προκύπτει ότι «η συναδελφική αλληλεγγύη» δουλεύει άριστα, με αποτέλεσμα την πλήρη ατιμωρησία των αθεμίτως πλουτιζόντων εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Γεώργ. Β. Κασσαβέτης
Επισμηναγός (Ι) ε.α.


Σχολιάστε εδώ