Οικονομικές προτάσεις της ΟΝΝΕΔ για τους νέους και την ανάπτυξη

Με δεκατέσσερις προτάσεις η ΟΝΝΕΔ δεν κατέθεσε ένα γενικόλογο πολιτικό ή ιδεολογικό κείμενο, αλλά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, με το βλέμμα κυρίως στα θέματα των νέων. Φιλοδοξεί μάλιστα να δώσει κινηματική μορφή σε αυτήν την καμπάνια για την οικονομία, εκμεταλλευόμενη το διαδίκτυο (με διάφορα εργαλεία) και με επισκέψεις στελεχών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, υποστηρίζοντας τις τοπικές οργανώσεις να «βγουν στο δρόμο» με εργαλείο αυτές τις προτάσεις. Η αρχή των περιοδειών γίνεται αυτήν την εβδομάδα με σταθμούς την Άρτα, την Καρδίτσα και τη Λαμία, ενώ ακολουθούν πόλεις της Μακεδονίας.

Προτάσεις
για τους νέους

Ο κορμός των προτάσεων της ΟΝΝΕΔ είναι τα μέτρα που μπορούν να ανακουφίσουν τους νέους, να δώσουν αναπτυξιακή προοπτική, κυρίως στην περιφέρεια, αλλά με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο, χωρίς επιδοτήσεις, με περιορισμό του κράτους, εξορθολογισμό της φορολογίας και ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και κυρίως του νέου επιχειρηματία. Πρώτη και βασική πρόταση, κυρίως υπό το πρίσμα των αλλαγών που προτείνει το υπουργείο Παιδείας, είναι η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ σε όλα τα επιστημονικά συγγράμματα, τα τεχνικά βιβλία και τις υπόλοιπες πηγές γνώσης, για όσο διάστημα ο νέος διατηρεί τη φοιτητική ή σπουδαστική του ιδιότητα. Οι γαλάζιοι τονίζουν ότι η πρόταση αυτή βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στη Σουηδία με θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την απασχόληση των νέων, αντί άλλων λύσεων που ακούγονται, προτείνουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για προσλήψεις νέων εργαζομένων έως 32 ετών, ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων ανθρώπων και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του νέου εργαζομένου, προσδίδοντας ωστόσο όφελος και στον ίδιο τον εργοδότη. Ως κίνητρο για την επιστροφή των νέων στην παραγωγή, προτείνουν, αντί επιδοτήσεων, την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης και ΦΠΑ για ακίνητη περιουσία που αφορά την άσκηση παραγωγικής δραστηριότητας νέων αγροτών, εφόσον είναι έως 32 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι ή προέρχονται από αστικές περιοχές και μετακινούνται στην περιφέρεια για άσκηση γεωργικής ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Για να γίνει εφικτό αυτό, προτείνουν τη σύσταση αρμόδιου ηλεκτρονικού μητρώου, ενώ δεδομένης της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης εναλλακτικά προτείνουν την τμηματική καταβολή των φόρων και των τελών που αναλογούν σε βάθος δεκαετίας ή ακόμη και τη χρηματοδότησή τους με κρατικές εγγυήσεις (μέσω ΑΤΕ ή Ταμείου Παρακαταθηκών). Επίσης, και με χρήση του ανωτέρω ηλεκτρονικού μητρώου, προτείνουν την αύξηση του ποσοστού επιστροφής ΦΠΑ στο 100% για τους νέους παραγωγούς για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ημέρα εγγραφής τους. Σύμφωνα με τους γαλάζιους, τα κέρδη από τις δύο αυτές προτάσεις είναι πολλαπλά, ενώ η βοήθεια στα πρώτα βήματα ενός νέου παραγωγού είναι ανεκτίμητη, καθώς το κέρδος θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των νέων, προτείνουν τη θεσμοθέτηση ειδικών ζωνών νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιφέρεια (θα αποτελέσει και θέμα στις συναντήσεις στις επαρχιακές πόλεις), με ταυτόχρονη ένταξή τους στα Τομεακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη χρηματοδότηση των υποδομών και της οργάνωσής τους. Προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μειωμένα δημοτικά τέλη και λοιπές εισφορές, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η απαλλαγή από κάθε φοροεπιβάρυνση της δανειοδότησης ή επιχορήγησης σχεδίων νεανικής επιχειρηματικότητας. Τέλος, ως μέτρο πρόνοιας, προτείνουν την απαλλαγή από τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων μακροχρόνια ανέργων, καθώς και νέων επιχειρηματιών και εταιρειών των οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε ποσοστό 70% σε άτομα ηλικίας κάτω των 32 ετών.

Για την ανάπτυξη

Πέρα από τα μέτρα που εστιάζουν στους νέους, η ΟΝΝΕΔ επέλεξε να προτείνει κάποια μέτρα οικονομικής πολιτικής που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, επειδή μόνο με αυτήν οι νέοι έχουν μέλλον στη χώρα μας. Για τους γαλάζιους νέους είναι σημαντική η διατήρηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής στον εκάστοτε χαμηλό συντελεστή. Παράλληλα θεωρούν αρνητική εξέλιξη την τυχόν επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα μη αλκοολούχα ποτά, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι του δευτερογενούς τομέα θα πληγεί από ένα τέτοιο μέτρο. Σε ό,τι αφορά τον χώρο της εστίασης, δηλώνουν αντίθετοι σε ό,τι αφορά τη μετάταξη από το 13% στο 23%. Όσον αφορά τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, οι ΟΝΝΕΔίτες προτείνουν μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο των υπηρεσιών και των προϊόντων που αφορούν τον τουρισμό στο 4,5%, έτσι ώστε να υπάρχει ισότιμη φορολογική διαχείριση με τα λοιπά κράτη της ΕΕ, καθώς τονίζουν ότι τέτοιους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές έχουν χώρες όπως η Τουρκία, η Γερμανία, η Γαλλία κ.ά. Οι νέοι της ΟΝΝΕΔ ζητούν επίσης την αποκατάσταση μιας φορολογικής αδικίας, με την ένταξη των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και της κινητής τηλεφωνίας στο σύστημα συλλογής αποδείξεων για το αφορολόγητο. Όπως αναφέρουν, ένας νέος εργαζόμενος με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ μπορεί να έχει κέρδος έως και 670 ευρώ αν οι αποδείξεις αυτές μπορούν να συνυπολογιστούν στο αφορολόγητο. Όσον αφορά την οικοδομή, οι γαλάζιοι νέοι στηρίζουν την πρόταση της ΝΔ για επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για δέκα χρόνια, ώστε οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν τη ζωή τους αυτήν τη δύσκολη περίοδο να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη και να κινηθεί η αγορά. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα γαλάζια πρόταση, που μπορεί να έχει διάφορες παραλλαγές και προεκτάσεις, είναι η ενοποίηση των παροχών και βοηθημάτων που αφορούν πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες και η αντικατάστασή τους με ενοποιημένο ποσό που θα καταβάλλεται εφάπαξ στην αρχή του έτους. Με τον τρόπο αυτό οι ΟΝΝΕΔίτες πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη της οικονομίας, θα βελτιωθεί η κατάρτιση του οικογενειακού προϋπολογισμού, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί το κόστος των παροχών, λόγω μείωσης της γραφειοκρατίας. Με κύριο στόχο τη μείωση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, η ΟΝΝΕΔ υιοθετεί την πρόταση της ΝΔ για πλήρη κατάργηση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των εφοριών και των ελεγκτικών μηχανισμών, με αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας για τη διαδικασία ελέγχων και ένα αντικειμενικό σύστημα αναγνώρισης δαπανών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΟΝΝΕΔ επιθυμεί τη διεύρυνση της online σύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των συστημάτων διαχείρισης αποθηκών σε όλες τις επιχειρήσεις με το υπουργείο Οικονομίας μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος, η οποία θα επιτρέψει εντέλει την κατάργηση του χειρόγραφου συστήματος έκδοσης παραστατικών. Τέλος, όσον αφορά δύο επιμέρους γενικά θέματα, η ΟΝΝΕΔ προτείνει κλαδική συμμετοχή με περίοδο χάριτος όσον αφορά την εθνική συμμετοχή στα κονδύλια του ΕΣΠΑ (2007-2013) αλλά και μείωση αμέσως του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, με αυστηρότερο έλεγχο του συστήματος διανομής και εμπορίας των καυσίμων και επιβολή υψηλών προστίμων στους παραβάτες.

Η παρέμβαση Σαμαρά

Στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ μίλησε σύντομα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εκθείασε το γεγονός ότι η ΟΝΝΕΔ πήρε τις βασικές προτάσεις του κόμματος, τις ανέλυσε, προσέθεσε τη δική της οπτική και παρήγαγε νέο πολιτικό περιεχόμενο, βασισμένο στην ιδεολογία και τις αρχές της παράταξης. Δήλωσε ευθέως ότι η κίνηση αυτή της ΟΝΝΕΔ αποτελεί μάθημα για το πώς πρέπει να δουλεύει το κόμμα και κάλεσε τους ΟΝΝΕΔίτες να πάνε με τις προτάσεις τους σε όλην την Ελλάδα και να μιλήσουν με κάθε νέο στην επαρχία, στη γειτονιά και το μικρό μαγαζί. Όσον αφορά τις ίδιες τις προτάσεις, τόνισε ότι όλες κινούνται στην καρδιά των προτάσεων και της ιδεολογίας της ΝΔ και δεσμεύθηκε δημόσια ότι «εμείς, ως ΝΔ, είμαστε υποχρεωμένοι, ως κυβέρνηση, να τα εφαρμόσουμε». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μία ημέρα πριν, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Αντώνης Σαμαράς εξέπληξε τους γαλάζιους αναγορεύοντας την ΟΝΝΕΔ ως το πρότυπο κομματικής οργάνωσης που τα τμήματα της ΝΔ πρέπει τώρα να ακολουθήσουν. Όπως είπε, η ΟΝΝΕΔ κάνει προτάσεις, τις αναλύει με απλό λόγο, τις επικοινωνεί με κάθε τρόπο και είναι δίπλα στους νέους, ανεξαρτήτως κόμματος, σε όλη τη χώρα. Και, προς έκπληξη των ΟΝΝΕΔιτών, κάλεσε όλα τα στελέχη να παραδειγματιστούν από τους μικρούς!

Γαλάζια
παραλειπόμενα

Η ξενάγηση του Αντώνη Σαμαρά στα νέα γραφεία της ΟΝΝΕΔ, που έγινε για πρώτη φορά, παρήγαγε πολλά σχόλια. Κατ’ αρχάς, ο Αντώνης Σαμαράς έλεγε ότι εντυπωσιάστηκε από τη νοοτροπία των νεολαίων να χρησιμοποιούν για όλα τούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, καθώς σε καμία αίθουσα δεν είδε ούτε χαρτί πάνω στα γραφεία. Στη συνέχεια αφιέρωσε πολύ χρόνο στη βιβλιοθήκη της ΟΝΝΕΔ, την οποία σας έχουμε παρουσιάσει, όπου ενημερώθηκε για τους τίτλους, τις δυνατότητες, τις παροχές, τις εκδηλώσεις και δράσεις που προγραμματίζουν, αλλά και το αρχείο της ΟΝΝΕΔ που έχουν δημιουργήσει. Μάλιστα στην αρχή του έδειξαν και ένα πεντάλεπτο βίντεο με ομιλία του Ευάγγελου Αβέρωφ το 1984 στο άλσος Νέας Σμύρνης σε φεστιβάλ της ΟΝΝΕΔ και ο πρόεδρος της ΝΔ συγκινήθηκε πολύ. Ακολούθως έγραψε, πρώτος, στο βιβλίο επισκεπτών «Από καρδιάς συγχαρητήρια. Η βιβλιοθήκη αυτή ας γίνει δύναμη πνεύματος και ψυχής για τους νέους Έλληνες». Το πιο «ζουμερό» όμως θέμα υπήρξε λίγο πριν από την αποχώρηση Σαμαρά. Τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ είχαν σχεδόν αποκαταστήσει τον πολυχώρο openplace στην καθημερινή του μορφή και ο Αντώνης Σαμαράς είδε και ένα τραπέζι πινγκ πονγκ. Τότε γύρισε σε νεαρό φίλο του και του είπε: «Λες να ξέρει κανείς από τους μικρούς ή να παίξουμε ένα σετ μεταξύ μας;» και ο επισκέπτης του απάντησε: «Με τον οικοδεσπότη να παίξεις, πρόεδρε». Οπότε είχαμε, μακριά από τις κάμερες, το πρώτο επίσημο ντέρμπι Σαμαρά – Παπαμιμίκου, έστω και στο πινγκ πονγκ! Για την ιστορία, μετά το απαραίτητο ζέσταμα, νικητής αναδείχθηκε ο πρόεδρος της ΝΔ! Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ άλλωστε παραδέχθηκε ότι ο Σαμαράς «είναι και ψηλότερος, είναι και καλύτερος»! Μετά το ντέρμπι, τον Αντώνη Σαμαρά «έκλεψαν» στελέχη της ΝΔ για ένα σύντομο παιχνίδι στο παρακείμενο ξύλινο ποδοσφαιράκι, αλλά αυτό ο πρόεδρος της ΝΔ δεν το διασκέδασε ιδιαιτέρως…

***

Κόντρα με σημασία

Εσωτερική ρήξη με ευρύτερη σημασία είχαμε την εβδομάδα που πέρασε, με αφορμή τις εκλογές της Γραμματείας Πόλης της ΔΑΠ Θεσσαλονίκης. Στην εσωκομματική διαδικασία εκλέχθηκαν στο νέο όργανο οι Βασίλης Αϊβατζίδης, Βασίλης Βαρελάς, Βασίλης Κώτιος, Νίκος Νίκας, Ανέστης Φίσκας, Βασίλης Γεωργιάδης, Ιπποκράτης Ιντζίδης, Βέρα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος και Τριαντάφυλλος Καμψιάδης, ενώ νέος υπεύθυνος πόλης της ΔΑΠ στη συμπρωτεύουσα αναδείχθηκε ο Θεοδόσης Νταιρούσης από τη Φιλοσοφική. Ωστόσο στις διαδικασίες παρατηρήθηκε αυξημένη αποχή των ΔΑΠιτών, προερχόμενη από πέντε σχολές σε σύνολο τριάντα. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ΔΑΠ Θεσσαλονίκης, όπως και η αντίστοιχη ΟΝΝΕΔ, αποτελούν τα «κάστρα» του Ανδρέα Παπαμιμίκου, καθώς από αυτές τις οργανώσεις προέρχεται. Σύμφωνα με όσους απείχαν, διαφωνούν με τις πρακτικές της ηγεσίας όσον αφορά την εσωκομματική δημοκρατία στη ΔΑΠ. Έχει εξαιρετική σημασία ότι κάποιοι από τους φίλους και συνοδοιπόρους του διαχωρίζουν τώρα τη θέση τους και μάλιστα δημόσια. Ωστόσο μαθαίνουμε ότι άλλα είναι τα θέματα και αφορούν προσωπικά και μικροκομματικά συμφέροντα. Φαίνεται ότι ο Παπαμιμίκος δεν λογαριάζει παλιές φιλίες και επιμένει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο σε άρρωστες συμπεριφορές.

Αντιιμπεριαλιστικό διήμερο

Πραγματοποιήθηκε το (επετειακό) 20ό Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ με κεντρικό σύνθημα «Η Ιστορία του ΚΚΕ διδάσκει: Αγώνας για ανατροπή!», με επίκεντρο την ιστορία και τους αγώνες του ΚΚΕ. Η κατασκήνωση φιλοξενήθηκε στο κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα, όπου οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες συνδυασμένες με στιγμές χαλάρωσης. Η συμμετοχή ήταν αυξημένη φέτος και συνολικά στο διήμερο συμμετείχαν χιλιάδες νέοι και νέες της ΚΝΕ. Το πρόγραμμα του διημέρου (που εξελίχθηκε σε τριήμερο, αλλά κρατούν το όνομα για λόγους παράδοσης…) απλώθηκε σε Λαμία, Αγόριανη, Μάρμαρα και άλλες περιοχές που συνδέονται με κορυφαίες στιγμές της δράσης του ΚΚΕ. Άλλωστε, όπως λένε με περηφάνια τα στελέχη της ΚΝΕ, οι βουνοπλαγιές και οι κορφές της Ρούμελης είναι κομμάτι της ιστορίας του ΚΚΕ, είναι τα λημέρια του ΕΛΑΣ και θέρετρο μαχών του ΔΣΕ. Στις εκδηλώσεις έκανε την παρουσία της η Αλέκα Παπαρήγα, σε ανοιχτή εκδήλωση μίλησε ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ Θοδωρής Χιόνης, ενώ ξεχωριστή σημασία είχε (κρατήστε το αυτό…) η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία του ΚΚΕ.

***

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ σπόντες

Εγκαίνια
Η εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ για την Οικονομία ήταν η δημόσια «πρεμιέρα» των νέων γραφείων της οργάνωσης. Οι γαλάζιοι αποφάσισαν να μην κάνουν τυπικά «εγκαίνια», αλλά να συνδυάσουν την πρώτη παρουσίαση με πολιτική εκδήλωση. Πάντως ήταν λίγοι οι «παράγοντες» της ΝΔ που έδωσαν το παρών, κατόπιν κοινής απόφασης ΟΝΝΕΔ και Σαμαρά.
Μελετημένοι
Στην πρόταση της ΟΝΝΕΔ για την οικονομία είναι εμφανές ότι έχει πέσει πολλή μελέτη πριν από την παρουσίαση. Δεν είναι μόνο τα παραδείγματα άλλων χωρών που αναφέρουν. Είναι και η ιδεολογική βάση που υπάρχει πίσω από κάθε πρόταση. Για παράδειγμα, η κατάργηση όλων των επιμέρους προνοιακών επιδομάτων και η αντικατάστασή τους
από ένα ενιαίο ποσό με εφάπαξ καταβολή στην αρχή του έτους μοιάζει εξαιρετικά με τον «αρνητικό φόρο» που βρίσκεται στην καρδιά της πρότασης «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» των φιλελεύθερων οικονομολόγων.
Προετοιμασία
Οι προτάσεις της ΟΝΝΕΔ είχαν εξαρχής τη συμβολή του επιτελείου της ΝΔ (κυρίως του Χρήστου Σταϊκούρα, με τη βοήθεια του Νότη Μηταράκη και του Γιάννη Μουρμούρα). Από πλευράς ΟΝΝΕΔ οι προτάσεις δημιουργήθηκαν από τον Αργύρη Νταλιάνη και την ομάδα του Τομέα Οικονομικών του Πολιτικού Συμβουλίου, με τη βοήθεια του επιτελείου του προέδρου της ΟΝΝΕΔ, υπό το άγρυπνο βλέμμα και τον συντονισμό του Νίκου Λυσιγάκη (υπεύθυνου Πολιτικού Σχεδιασμού), που έκανε και την αρχική παρουσίαση στην εκδήλωση.
Αστοχίες
Καλοί οι ακαδημαϊκοί και οι οικονομολόγοι αλλά υπάρχουν και αστοχίες. Γαλάζια παιδιά της πιάτσας μάς επεσήμαναν ότι έχει μερικά λαθάκια η πρόταση, κυρίως όσον αφορά τα θέματα ΦΠΑ, τη σχετική νομοθεσία και τις επιτρεπόμενες από την Ευρώπη αλλαγές. Τα γαλάζια παιδιά του Οικονομικού Επιμελητηρίου έπρεπε να τα ξέρουν, μας είπαν…
Οργισμένη αντίδραση
Αργά την Παρασκευή λάβαμε την απάντηση-σχόλιο της ΚΝΕ για την καμπάνια της ΟΝΝΕΔ «Πληρώνω δίκαια». Σε αυτήν, η ΚΝΕ κατηγορεί την ΟΝΝΕΔ ότι οι προτάσεις αποτελούν πιστή εφαρμογή του Μνημονίου και ότι είναι προκλητικό να ζητούν από τους νέους να πληρώσουν την κρίση των κεφαλαιοκρατών. Προβλέπουμε συνέχεια και πιθανόν βεντέτα…
Εγκάθετη επιλογή
Τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και σε πολλούς άλλους παριστάμενους προκάλεσε εντύπωση η (στοχευμένη) επιλογή τραγουδιού που συνόδευε το βίντεο παρουσίασης των προτάσεων για την Οικονομία. Το «Taxman» είναι ένα τραγούδι του Τζορτζ Χάρισον, που κυκλοφόρησε ως το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ «Revolver» (1966) των Μπιτλς. Οι στίχοι του ασκούν κριτική στους υψηλούς συντελεστές της προοδευτικής φορολογίας που επέβαλε η βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον Χάρολντ Γουίλσον. Και ως γνωστόν, ο Αντώνης Σαμαράς αγαπά τους Μπιτλς και απεχθάνεται τους φόρους…
Πόρωση
Αμέσως μετά την εκδήλωση για την οικονομία και την αναχώρηση Σαμαρά από την ΟΝΝΕΔ, μικροί ΔΑΠίτες έπιασαν θέση στα βαρέλια-καθίσματα του πολυχώρου και ξεκίνησαν να παίζουν παιχνίδια στους υπολογιστές. Βρε μανία με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σε αυτήν την παράταξη…
Πρόταση
Ακούστηκε πρόταση να ονομαστεί η βιβλιοθήκη της ΟΝΝΕΔ «Αίθουσα Ελένης Βλάχου»; Θυμήθηκαν την ιστορική εκδότρια της «Καθημερινής» ή το στέλεχος που έφτιαξε τη βιβλιοθήκη και έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερους από 1.500 τίτλους;
Φήμες
Αληθεύουν οι φήμες ότι η κατασκευή των νέων γραφείων της ΟΝΝΕΔ κόστισε περίπου το 1/6 του κόστους κατασκευής των γραφείων της Λυκούργου;
Παρατήρηση
Όλες οι προτάσεις της ΟΝΝΕΔ είναι καλές, αλλά εμείς θέλουμε να δούμε υπεύθυνο τοπικής ΟΝΝΕΔ να προσπαθεί να εξηγήσει σε αγρότη στη Θεσσαλία, σε κτηνοτρόφο στην Ήπειρο ή σε καφενείο ορεινού χωριού την κατάργηση του χειρόγραφου συστήματος έκδοσης παραστατικών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση! Τρελά γέλια!
Στα χαρτιά
Είδαμε μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία καταγγελίας της κυβέρνησης από τη ΜΑΚΙ, το μαθητικό τμήμα της ΟΝΝΕΔ. Με τίτλο «Δωρεάν παιδεία στα χαρτιά», υπολογίζουν τον λογαριασμό των αλλαγών του υπουργείου Παιδείας για τους μικρότερους. Στο σχετικό εικαστικό μάλιστα απεικονίζουν το κόστος των αλλαγών σε μία απόδειξη της «Διαμαντοπούλου και Παιδεία ΕΠΕ»!
Ανάκληση
Λίγο πριν δημοσιευθεί το σχόλιό μας της περασμένης εβδομάδας για την απίστευτη ανακοίνωση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, φαίνεται ότι το Επαρχιακό της ΟΝΝΕΔ και η κεντρική διοίκηση, με ολιγοήμερη καθυστέρηση, αντιλήφθηκαν το ζήτημα, έκαναν «συστάσεις» και η ανακοίνωση «αποσύρθηκε». Είχε όμως ήδη κυκλοφορήσει ευρέως. Μάθαμε ότι επικαλέστηκαν την ανάγκη «ενιαίου λόγου και ταυτότητας» της ΟΝΝΕΔ. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό, το επικοινωνιακό δηλαδή, έπρεπε να τους έχει προβληματίσει…
Ιδεολογικές αναζητήσεις
Συνεχίζονται οι αριστερές συζητήσεις του γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με συντρόφους εντός και εκτός Κινήματος. Αφορμή αυτήν τη φορά υπήρξε το βιβλίο του Λένιν «Αριστερισμός: Η παιδική αρρώστια του κουμμουνισμού». Αρκετοί αντέδρασαν στο ότι ο γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟκ μιλά για κομμουνισμό και αριστερισμό, αλλά εκείνος αντέταξε τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Και σύντροφος στη Νεολαία του Κινήματος του υποσχέθηκε ότι θα το συζητήσουν στη συνεδρίαση της Εθνικής
Αντιπροσωπείας…
Πράσινα σχόλια Ι
Το τι λένε τα πράσινα παιδιά για το νομοσχέδιο της Διαμαντοπούλου δεν περιγράφεται. Το γνωστό στέλεχος Παύλος Χρηστίδης (κρατήστε το όνομα…) έλεγε, για παράδειγμα, «Πρόγραμμα διετίας: Μπαίνω στο Καποδιστριακό, γίνομαι ο μοναδικός εκπρόσωπος 100.000 φοιτητών μέσω ενιαίας λίστας στο συμβούλιο διοίκησης και αντιμετωπίζω τη διαπλοκή. Σωστός;».
Πράσινα σχόλια ΙΙ
Παράλληλα γίνεται και η σχετική «πλάκα». Άλλο στέλεχος, ο Αντώνης Γαλανόπουλος, έλεγε ότι «το πιο έξυπνο ΑΕΙ μόλις περάσει ο νέος νόμος, θα ιδρύσει, στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου «Διοίκηση Επιχειρήσεων», ένα πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου με τίτλο «Διοίκηση ακαδημαϊκών μονάδων» και σε 3 χρόνια θα ελέγχει όλον τον «ακαδημαϊκό» χάρτη της χώρας…». Μήπως έχουν πάρει τη Διαμαντοπούλου στο ψιλό;

ΟΝΝΕΔ = ΔημΣυμ;
Εντάξει, είναι προκλητικός ο τίτλος, αλλά εμπνευστήκαμε από τις «συμπτώσεις». Η Νίκη Αραμπατζή, νεαρή δικηγόρος, ήταν υπεύθυνη Αγροτικών Θεμάτων στο Πολιτικό Συμβούλιο της ΟΝΝΕΔ. Υπήρξε «πουλέν» Μαντούβαλου, κατέβηκε υποψήφια στην Αθήνα, απεχώρησε από τη ΝΔ και πήγε στη ΔημΣυμ, όπου μετά την
εκλογή της στα ανώτερα όργανα κατέληξε να οριστεί «σκιώδης υπουργός» Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος της Ντόρας! Μα τόσους αγρότες έχει στην Αθήνα;

Σιγή ιχθύος
Κανείς δεν απαντά από την κυβέρνηση για το ότι στις προσλήψεις που κάνει το Ινστιτούτο Νεολαίας περιλαμβάνεται η περίφημη συνέντευξη, που κατακεραύνωνε το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα. Υπουργείο Παιδείας, ΙΝ και ΓΓΝΓ τηρούν σιγήν ιχθύος, με την ελπίδα ότι θα ξεχαστεί το θέμα. Περιμένετε να δείτε μόλις υπάρξουν «κομμένοι» τι έχει να γίνει. Εν τω μεταξύ, πληθαίνουν οι φωνές εντός ΠΑΣΟΚ ότι στο ΙΝ βολεύτηκαν και θα βολευτούν «δικά μας παιδιά». Λέτε; Μπα…

Επιστροφή
Όπως σας γράφαμε από τη στιγμή του ανασχηματισμού, επέστρεψε πριν από λίγες ημέρες η αρμοδιότητα της ΓΓΝΓ στο υπουργείο Παιδείας. Αποτέλεσε αποτυχημένο παράδειγμα των πειραματισμών του πρωθυπουργικού κύκλου. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη κριτική. Οι «κακοί» λένε
ότι αφού έφυγε η Νταλάρα…


Σχολιάστε εδώ