Νόμιμη η συγκρότηση του ΕΣΡ;

Ζήτημα νόμιμης συγκρότησης του ΕΣΡ τέθηκε από δικηγόρο ραδιοτηλεοπτικού δικτύου κατά τη συνεδρίαση της Αρχής την περασμένη Τρίτη. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως ένα από τα μέλη της Αρχής δεν έχει προχωρήσει, ως ώφειλε, στην αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του, όπως ορίζει η νομοθεσία, και σιωπή απλώθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΣΡ. Αν αυτή η καταγγελία επιβεβαιωθεί για το συγκεκριμένο μέλος, αποφάσεις της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής της τελευταίας περιόδου είναι άκυρες, ενώ τίθεται για μία ακόμη φορά ζήτημα εύρυθμης λειτουργίας της αν τα ίδια τα μέλη της δεν τηρούν τους κανόνες και δεν ελέγχονται.


Σχολιάστε εδώ