Διασφαλισμένη ποιότητα ΕΚΟ

Η ΕΚΟ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
(ΕΤΚΛ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, αναπτύσσοντας για το δίκτυο των πρατηρίων της το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων.
Το σύστημα αυτό έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της ΕΚΟ και περιλαμβάνει:
– Τα πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα κινητά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για επιτόπου ελέγχους στα πρατήρια. Τα εργαστήρια αναπτύχθηκαν αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΕΤΚΛ του ΕΜΠ και είναι τα μόνα που στελεχώνονται αποκλειστικά από χημικούς μηχανικούς-στελέχη του ΕΤΚΛ του ΕΜΠ.
– Συνεχείς δειγματοληψίες, μυστικούς ελέγχους ποσότητας και τεχνική υποστήριξη.
– Αποτύπωμα ποιότητας με στατιστικά αξιόπιστη διαδικασία.


Σχολιάστε εδώ