Έχουμε το χαμηλότερο ανταποδοτικό

Εξακολουθεί η ΕΡΤ -σε πείσμα και της «τρόικας»- να διατηρεί ένα από τα πιο χαμηλά ανταποδοτικά τέλη σε όλη την Ευρώπη, όπως προκύπτει από την έκδοση του ΙΟΜ «ΕνδιάΜΕΣΑ», με πηγή το ScreenDigest. Συγκεκριμένα, στη Νορβηγία το ανταποδοτικό ανέρχεται σε 308,98 ευρώ, στη Δανία σε 308,82 ευρώ και στην Αυστρία σε 283,8 ευρώ, ενώ στο Βέλγιο είναι στα 100 ευρώ, στην Τσεχία στα 63,98, στην Ελλάδα στα 50,88, στη Ρουμανία στα 50, όπως και στη Σλοβακία, και στην Πολωνία στα 47,04 ευρώ. Στην έκδοση σημειώνεται ότι στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου το ύψος του ανταποδοτικού τέλους μειώθηκε προ διετίας σημαντικά, ενώ στην Ελλάδα παραμένει σταθερό. Αντίθετα, μεταξύ 2007 και 2011 στη Νορβηγία και στη Φινλανδία το ανταποδοτικό τέλος αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%. Σημαντική αύξηση, άνω του 10%, παρατηρείται σε Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακολουθούν με αύξηση γύρω στο 5% οι Δανία, Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ρουμανία και Σουηδία. Σε ελάχιστες περιπτώσεις η δημόσια ραδιοτηλεόραση απέφυγε την υποχρεωτική μείωση του κόστους λειτουργίας με μειώσεις προσωπικού, ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων και μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καταλήγει η έκδοση του ΙΟΜ.


Σχολιάστε εδώ