24% έπεσε η κατανάλωση καυσίμων!

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννίτσης τόνισε χαρακτηριστικά ότι:

«Η εσωτερική ζήτηση πετρελαιοειδών πιέστηκε από τον συνδυασμό τριών παραγόντων: τη μείωση των εισοδημάτων, τη σημαντική αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ, που προκάλεσαν σημαντική ανατίμηση των ειδών πετρελαίου, και τη μείωση της παραγωγής στη μεταποίηση, την ηλεκτρική ενέργεια και τις κατασκευές, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς.

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, η συνολική κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου στην εσωτερική αγορά μειώθηκε κατά 13,4%».

Όλα κάτω…

Όμως και οι άλλοι δείκτες δεν ήταν καλύτεροι. Σε πτωτική πορεία ήταν. Ο κ. Γιαννίτσης ήταν σαφής:

Η ελληνική οικονομία το 2010 χαρακτηρίστηκε από υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 4,5%, μείωση των επενδύσεων κατά 10,4% και μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας κατά 5,7%.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 105.000 άτομα. Η προσαρμογή της οικονομίας σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω των πρωτόγνωρων ανισορροπιών και της κρίσης συνεχίζεται και το 2011, στη διάρκεια του οποίου εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί περαιτέρω κατά 3,5%.

Η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται το πρώτο πεντάμηνο κατά 7,3% και η ανεργία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 16%.

Σημαντικό σημάδι είναι όμως η αναμενόμενη υψηλή ανάκαμψη (Σημ. «Π»: αν βέβαια επιβεβαιωθεί μετά τα πρόσφατα γεγονότα) της τουριστικής δραστηριότητας, με ευρύτερες θετικές προεκτάσεις στα ατομικά εισοδήματα, στα δημοσιονομικά, στο ΑΕΠ, αλλά σε κάποιον βαθμό και στον κλάδο μας. Επεσήμανε πάντως ότι τα αίτια για εδώ που έφτασε η χώρα ήταν οι «ανεύθυνες αντιλήψεις και πρακτικές, πεισματικές συμπεριφορές, τυφλές διεκδικήσεις, αδιαφορία για το αύριο, δείχνοντας πόσο πρόσκαιρες, επιφανειακές ή και διαβρωτικές μπορεί να είναι καταστάσεις που εμφανίζονται ως κατακτήσεις».

Κέρδη είχαν τα ΕΛΠΕ

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ το 2010, ο κ. Τάσος Γιαννίτσης είπε: «Παρά τον συνδυασμό μη ελεγχόμενων δυσμενών εξελίξεων, ο όμιλος κατέγραψε δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ύψους 501 εκατ. ευρώ έναντι 433 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ αντίστοιχα τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 474 εκατ. ευρώ έναντι 405 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρής (μετά από φόρους) κερδοφορίας, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 180 εκατ. ευρώ έναντι 199 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας το 2010 εμφάνισε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ύψους 338 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα».


Σχολιάστε εδώ