Με συν και πλην ο Όμιλος Real

Αντιθέτως, κερδοφόρος παραμένει ο Real FM. Η εταιρεία Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις Αληθινό Ραδιόφωνο παρουσίασε το 2010 κέρδη προ φόρων ύψους 97.125 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 178.940 ευρώ το 2009. Ο τζίρος της εταιρείας μειώθηκε ελαφρώς στα 4.669.319 ευρώ το 2010 από 4.887.154 ευρώ το 2009. Η Real Media Εκδόσεις, η οποία ελέγχει την εφημερίδα «Real News», είχε ζημίες 398.274 ευρώ το 2010 έναντι κερδών προ φόρων ύψους 203.011 ευρώ το 2009. Ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε στα 25.899.956 ευρώ το 2010 από 30.965.724 ευρώ το 2009. Τέλος, η Real Press στην πρώτη της υπερδωδεκάμηνη χρήση εμφάνισε κέρδη προ φόρων ύψους 19.962 ευρώ και κύκλο εργασιών ύψους 643.260 ευρώ.


Σχολιάστε εδώ