Τρία σημαντικά ψηφίσματα

Τρία σημαντικά ψηφίσματα-αποφάσεις για την ΕΣΠΗΤ, που μάλιστα εγκρίθηκαν ομόφωνα, πρότεινε ο Θέμης Μπερεδήμας, επικεφαλής της Νέας Κίνησης Δημοσιογράφων, τα οποία υποστηρίχτηκαν και από τους συνέδρους της ΝΚΔ Φ. Πέπονα, Ό. Μπατή, Τ. Τουράν, Μ. Λουκόπουλο, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 6ου Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ.
Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε το νέο ΔΣ της ΠΟΕΣΥ να απαιτήσει από το αρμόδιο υπουργείο την ενοποίηση παροχών σύνταξης και περίθαλψης των ομοιοεπαγγελματικών ταμείων Τύπου, με παράλληλη δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) για την ενιαία περίθαλψη των ασφαλισμένων στο
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Παράλληλα, να ενταχθούν οι δημοσιογράφοι που αμείβονται με ΔΠΥ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με κλίμακες.
Η δεύτερη πρόταση-απόφαση αφορά τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων ΜΜΕ για την απόδοση αγγελιοσήμου και εργοδοτικών εισφορών, που παρακρατούνται και δεν αποδίδονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Παράλληλα, θα απαιτηθεί η πλήρης ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου του αγγελιοσήμου και ο απολογισμός του έργου του.
Τέλος, η τρίτη πρόταση αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων του νέου ΔΣ, το οποίο δεσμεύεται να δρομολογήσει την υλοποίησή τους στο πρώτο εξάμηνο της θητείας του. Στη συνέχεια, θα είναι υποχρεωμένο κάθε εξάμηνο, ή και συχνότερα, εάν οι περιστάσεις το απαιτούν, να ενημερώνει το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σε κοινή συνεδρίαση με τα ΔΣ των Ενώσεων-μελών της ΠΟΕΣΥ.


Σχολιάστε εδώ