Συμβιβασμός αξίας 17,5 εκατ. ευρώ ΟΤΕ – ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απέσυρε τις αγωγές συνολικού ύψους 44,5 εκατ. ευρώ εναντίον του ΟΤΕ για την υπόθεση της δημιουργίας κοινής εταιρείας συνδρομητικής τηλεόρασης το 2000 και σε αντάλλαγμα ο Οργανισμός τις διεκδικήσεις οφειλών συνολικού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ. Η απόσυρση της ΕΡΤ έγινε ύστερα από απόφαση του ΔΣ της, την εποχή που τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατείχε ο Γιώργος Γαμπρίτσος, και κατατέθηκε στο δικαστήριο στις 28 Ιανουαρίου 2011. Η υπόθεση της δημιουργίας κοινής πλατφόρμας, με ΟΤΕ, ΕΡΤ και Alpha, πριν από τις εκλογές του 2000, ως αντίβαρο στη Nova, έρχεται στην επικαιρότητα με διαφορετικό τρόπο.

Τη δικαστική μάχη κέρδισε ο Alpha. Η τηλεοπτική εταιρεία προσέφυγε εναντίον του ΟΤΕ καταθέτοντας αγωγή και η διαιτησία επεδίκασε 13,5 εκατ. ευρώ σε βάρος της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Ο ΟΤΕ προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, όμως έχασε την υπόθεση και αναγκάστηκε να πληρώσει το ποσόν της αποζημίωσης στον Alpha. Παράλληλα, τον Μάιο του 2002, η ΕΡΤ υπέβαλε αγωγή εναντίον του Οργανισμού ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσόν 42,9 εκατ. ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, ισχυριζόμενη την «πρόκληση ζημίας ως αποτέλεσμα της αθέτησης από την πλευρά του ΟΤΕ των όρων της διμερούς συμφωνίας (Memorandum of Understanding)». Το 2005 το δικαστήριο απεφάσισε ότι η υπόθεση παραπέμπεται σε διαιτησία. Δύο χρόνια νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2003, η ΕΡΤ υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αξιώνει την καταβολή ποσού 1,5 εκατ. ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης.

Η αγωγή αυτή είχε προγραμματισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 3η Ιουνίου 2010, ωστόσο αναβλήθηκε και προγραμματίστηκε να συζητηθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2012. Η ΕΡΤ και ο ΟΤΕ υπέγραψαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό βάσει του οποίου η κάθε πλευρά παραιτούνταν από τις απαιτήσεις και στις 28 Ιανουαρίου 2011 η κρατική ραδιοτηλεόραση κατέθεσε στο δικαστήριο και κοινοποίησε στον ΟΤΕ την παραίτηση τόσο από το δικόγραφο όσο και από το δικαίωμά της και από τις δύο αγωγές, και γι’ αυτήν που οδηγήθηκε σε διαιτησία και για εκείνη που υπέβαλε για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.


Σχολιάστε εδώ