Προληπτικός ραδιοτηλεοπτικός έλεγχος με εξώδικα

Αν η ΕΡΤ αποδεχθεί την παρέμβαση της Αρχής, τότε όλη η τηλεόραση και κυρίως οι (λίγες) «ενοχλητικές» ενημερωτικές εκπομπές θα μπουν σε καθεστώς προληπτικού ελέγχου, δημιουργώντας σοβαρή ρωγμή στο Σύνταγμα της χώρας.

Κατά τον πρόεδρο του ΕΣΡ Ι. Λασκαρίδη, η κοινοποίηση του εγγράφου στην ΕΡΤ δεν συνιστά προληπτική λογοκρισία, και η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε «για να προληφθούν τα τυχόν δυσάρεστα» για μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη. Ως δικαιολογία για τη Ραδιοτηλεοπτική Αρχή, που πρωταγωνίστησε πριν από χρόνια στην έκδοση των πιστοποιητικών διαφάνειας για τις μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας, χρησιμοποιήθηκε η φράση πως «οποιοδήποτε έγγραφο μας αποστέλλεται δεν το πετάμε στον κάδο των αχρήστων, αλλά το ψάχνουμε». Ενημέρωσε τους συντάκτες πως δεν άνοιξε η Αρχή… «φάκελο» και δεν έκαναν «έλεγχο στη συγκεκριμένη υπόθεση». Αυτό που θα συνιστούσε προληπτική λογοκρισία, κατά τον πρόεδρο του ΕΣΡ, θα ήταν η απαγόρευση προβολής της εκπομπής. «Αυτό δεν το έχουμε κάνει, ούτε πρόκειται να το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, τα θεσμικά όργανα του κλάδου, ΕΣΗΕΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ, αποφάσισαν να μην τοποθετηθούν, αν και το ΕΣΡ δείχνει να διευρύνει το πεδίο της δράσης του από τις σατιρικές εκπομπές στις ενημερωτικές, και κυρίως σε όσα δεν έχουν μεταδοθεί και είναι στο επίπεδο της έρευνας!

Το «Κουτί της Πανδώρας» με αντικείμενο την ΑΕΠΙ θα βγει στον αέρα, λέει ο δημιουργός της εκπομπής Κώστας Βαξεβάνης. Ο έλεγχος των στοιχείων και των μαρτυριών δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει όμως υλικό για δύο επεισόδια. Οι σχέσεις της ΑΕΠΙ με τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς δεν είναι πάντοτε η ιδανική. Ακόμη και η ΕΡΤ βρέθηκε σε αντιπαράθεση με την ΑΕΠΙ, καθώς επί προεδρίας Στάγκου δεν συμφωνούσε στο ποσόν που διεκδικούσε η εταιρεία εκπροσώπησης των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και στη συνέχεια η επόμενη διοίκηση προχώρησε σε συμφωνία μαζί της.

Κυβέρνηση εναντίον ΣτΕ

Τα μέλη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου παραμένουν στις θέσεις τους, χωρίς χρονικό περιορισμό, μέχρι να ορισθούν νέα. Αυτό είναι το νόημα του νόμου 3979/2011 περί «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για μια αρχή που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ελέγχεται μόνο από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ορίζει πως:

«Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο ε’ του ν. 3051/2002 “Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις” (Α’ 220), η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι τον διορισμό των νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδάφιο α’ του ιδίου ως άνω άρθρου και είναι επιτρεπτή επί όσο χρόνο δεν έχουν ορισθεί τα νέα μέλη». Πρόκειται για τρομερή παρέμβαση της κυβέρνησης επί δικαστικής απόφασης του ΣτΕ, αφού το 4ο τμήμα του είχε κρίνει (1098/2011) πως «Η αυτοδίκαιη εκ του νόμου παράταση της θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών ”μέχρι τον διορισμό νέων” (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. τελευταίο ν. 3051/2002) είναι ανεκτή μόνον για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις, ενώ μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου η ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση».


Σχολιάστε εδώ