Πληρώσαμε για τόκους στους δανειστές μας 198 δισ. ευρώ!

Ωστόσο, απʼ το υπέρογκο αυτό ποσό, η χώρα μας, όπως προκύπτει απʼ τα ίδια στοιχεία, έχει πληρώσει σε τόκους 197,939 δισ. ευρώ!

Δηλαδή έχουμε πληρώσει σε τόκους πάνω απʼ το 60% του συνολικού ποσού που οφείλουμε!

Αυτό δείχνει ότι οι πιστωτές μας δεν… είναι δα και χαμένοι. Έχουν ήδη εισπράξει πολλά απʼ αυτά που τους οφείλουμε.

Και έτσι γίνεται ακόμα βαρύτερη η ευθύνη της κυβέρνησης, που μέχρι σήμερα δεν έχει καθόλου διαπραγματευτεί, αλλά δέχεται αδιαμαρτύρητα κάθε εκβιαστικό όρο που βάζει η «τρόικα» και οδηγεί τον λαό σε πτώχευση, ανεργία, πείνα, δυστυχία.

Επίσης αποδεικνύεται ακόμα πιο καθαρά ότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη, τυχοδιωκτική, μια κυβέρνηση που δεν γνωρίζει τη λέξη «όχι»!

Συγκεκριμένα, το χρέος της χώρας απʼ το 1975, όπου υπάρχουν τα στοιχεία, από 566 εκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει τώρα στα 328.588 δισ. ευρώ.

Και οι τόκοι που έχουμε πληρώσει ανέρχονται, αθροιστικά, σε 197.939 δισ. ευρώ.

Φανταστείτε πού θα φτάσουν και το δημόσιο χρέος και τα τοκοχρεολύσια, καθώς θα προστίθενται με… φόρα τα κατοχικά ποσά απʼ το περσινό δάνειο απʼ την «τρόικα» και τα αντίστοιχα ποσά απʼ το επόμενο δάνειο που έχει συμφωνηθεί!

Αναλυτικά η εξέλιξη του χρέους απʼ το 1975 μέχρι σήμερα:

Χρέος – Εξέλιξη επιτοκίων (εκατ. ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ

	Χρέος
	Γενική κυβέρνηση	Τόκοι

1975	566	18
1976	701	27
1977	860	29
1978	1.145	43
1979	1.391	65
1980	1.734	86
1981	2.500	148
1982	3.759	146
1983	4.549	246
1984	6.477	399
1985	8.992	595
1986	10.985	819
1987	13.755	1.156
1988	17.981	1.868
1989	22.365	2.193
1990	31.131	3.660
1991	39.698	4.045
1992	49.030	5.869
1993	69.238	7.145
1994	76.957	8.967
1995	86.874	10.150
1996	97.793	10.539
1997	105.180	10.314
1998	111.924	9.823
1999	126.557	9.443
2000	140.971	9.996
2001	151.869	9.497
2002	159.214	8.633
2003	168.025	8.472
2004	183.187	9.176
2005	212.418	8.668
2006	224.945	9.188
2007	239.364	10.002
2008	262.318	11.696
2009	298.706	11.986
2010*	328.588	12.832

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγές:
1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Βασικά Εθνικολογιστικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας, 1960-1999 (ΕΣΟΛ 95), Αθήνα Ιανουάριος 2001
2. Υπουργείο Οικονομικών, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
3. ΕΛΣΤΑΤ, Κοινοποιήσεις στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, 2009, 2010 και ανακοινώσεις 2/2011, 3/2011


Σχολιάστε εδώ