Ο απύλωτος κύριος Πάγκαλος

Κύριε Διευθυντά,
Ο απύλωτος κύριος Πάγκαλος κατά τη συνεδρίαση της Βουλής της 21-6-2011 απέδειξε διά μίαν ακόμη φοράν ότι στερείται έρκους οδόντων.

Ι. Χατζής
Μηχ. Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
Παπάγου


Σχολιάστε εδώ