Γράμμα στον Πρόεδρο

Από τον ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στάλθηκε στις 21 Ιουνίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η παρακάτω επιστολή:
«Εξοχότατε,
Είναι η τέταρτη και τελευταία επιστολή την οποία απευθύνω προς την Εξοχότητά σας, θέλοντας να σας μεταφέρω τον πόνο της ψυχής μου για όσα συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Από μακρού χρόνου ζούμε εντός εικονικής ομαλότητας. Είναι προφανές ότι οι λαϊκές ελευθερίες έχουν ουσιαστικά καταλυθεί και έχει επιβληθεί μια Κοινοβουλευτική Δικτατορία.
Ο πρωθυπουργός απηρνήθη το Δημοκρατικό Πολίτευμα και οι εγγυήσεις νομιμότητας είναι πλέον ανέφικτες. Για τον λόγο αυτό, το γενικότερο συμφέρον, το ανώτερο συμφέρον του Έθνους και του Λαού υπαγορεύουν την αποπομπή της κυβερνήσεως, επειδή υπάρχει πράγματι ιστορική περίπτωση εθνικής σωτηρίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν έχει το δικαίωμα να διστάζει. Κατά τη γνώμη μας, όσοι εισηγούνται προτάσεις παραμονής της Κυβερνήσεως ευρίσκονται ασφαλώς σε παραίσθηση της σημερινής πραγματικής καταστάσεως. Θέλουν να αγνοούν την υφιστάμενη κατάσταση. Διότι η χώρα, κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, καταστρέφεται ανεπανόρθωτα. Ζει τις τελευταίες ημέρες της Πομπηίας. Έχετε ιστορικήν ευθύνη να ζητήσετε την παραίτηση της Κυβερνήσεως. Άλλως, το καθήκον σας απέναντι του Έθνους επιβάλλει τη δική σας παραίτηση. Ό,τι επιβάλλεται πλέον είναι η συμμόρφωση προς τις υπαγορεύσεις της δημοκρατικής σας συνειδήσεως. Διότι, συνθήκες περαιτέρω παραμονής δεν θα μπορούσε να σημαίνει παρά συγκάλυψη της εκρύθμου καταστάσεως και θανάσιμη αδιαφορία για την τύχη της Δημοκρατίας».

Με τιμή
Ιωάννης Κ. Σταυρίδης
Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής
Πανεπιστημίου Αθηνών


Σχολιάστε εδώ