Αλλαγή των οικονομικών και των προσώπων

Βγήκε από το «ψυγείο» του χρηματιστηρίου η Χ. Κ. Τεγόπουλος. Το χρηματιστήριο την περασμένη Πέμπτη αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας και την επανέφερε στην κατηγορία της επιτήρησης. Η εκδοτική εταιρεία είχε προχωρήσει στην εκ νέου κατάρτιση των αρχικών της οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2011, γεγονός που της επέτρεψε να επανέλθει στο καθεστώς της διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «προέβη σε επανακατάρτιση των αρχικών οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2011 σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, αναμορφώνοντας το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας στο ποσό των 4.787.829,21 ευρώ του ομίλου και 4.425.759,29 ευρώ της εταιρείας αντί του αρχικού ποσού των 8.026.252,29 ευρώ του ομίλου και 7.664.182,37 ευρώ της εταιρείας». Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν δύο σημαντικές εσωτερικές αλλαγές στην εταιρεία. Τη θέση του γενική διευθυντή ανέλαβε ο Αντώνης Πολυκανδριώτης και του προϊσταμένου λογιστηρίου ο Νίκος Ηλιόπουλος μετά την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του Ευάγγελου Τάτση.


Σχολιάστε εδώ