Τέλος καλό, όλα καλά…

Το χέρι έτεινε προς την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει από την επιστολή που μας έστειλε, ο κ. Θεόδωρος Β. Σιούφας. Η ανταλλαγή επιστολών μάλλον σκάνδαλο δημιουργεί και θόρυβο, το οποίο εις ουδέν (και ουδένα) ωφελεί, σημειώνει ο κ. Σιούφας, αναφερόμενος στις επιστολές των δύο πλευρών που δημοσίευσε το «Π» σχετικά με την αντιδικία. Και καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Σιούφας, σημαίνοντας σιωπητήριο, ως εξής: «Είναι προφανές ότι αυτή η ανοήτως δημιουργηθείσα θλιβερή κατάσταση πρέπει να τερματισθή και, μάλιστα, αμέσως. Περαιτέρω αντιδικίες μεταξύ των εμπλεκομένων, διά του Τύπου ή άλλως, είναι προφανώς αλυσιτελείς και μάταιες. Το Αμαλίειο είναι κοινωφελές φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο έχει ανάγκες στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται μεταξύ άλλων και από τις δωρεές ανθρώπων που εκτιμούν το έξοχο έργο που επετέλεσε και επιτελεί. Είναι προφανές ότι η εικόνα του Αμαλιείου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κίνηση του ενδιαφέροντος των φιλανθρώπων στο να ενισχύουν το έργο του. ‘Ολοι οι άνθρωποι που σέβονται αυτό το έργο του Αμαλιείου πρέπει να βοηθήσομε στο να ενισχύεται το σωματείο στην εκτέλεση αυτού του κοινωφελούς έργου, ιδιαίτερα στις χαλεπές ημέρες που διέρχεται η χώρα μας. Η συνέχιση αυτής της θλιβεράς καταστάσεως ενεργεί αρνητικά για την εικόνα του Αμαλιείου και, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί τώρα πολυτέλεια που δεν την αντέχει κανείς πια».


Σχολιάστε εδώ