Οικονομικά βιώσιμος ο Δήμος Πειραιά

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, που είναι απόλυτα ακριβή και έγκυρα, το 2010 ο δήμος είχε τα εξής έσοδα:

Από τους ΚΑΠ 46.548.581 ευρώ. Από ανταποδοτικά τέλη (ΔΕΗ) 34.099.683. Από κρατικές εισφορές για πληρωμές υπαλλήλων που μετακινήθηκαν στον δήμο 723.033 ευρώ. Αυτά ήταν τα τακτικά έσοδα, δηλαδή 81.371.297. Από διάφορες επιχορηγήσεις ο δήμος πήρε 6.617.922 ευρώ. Το υπόλοιπο ταμείο ήταν 7.062.930 ευρώ. Επομένως το σύνολο των εσόδων έφθασε στα 95.052.149 ευρώ.

Από αυτά όμως τα τακτικά ήταν 81.371.297 ευρώ και τα έξοδα ανήλθαν σε 83.096.630 ευρώ. Τα υποχρεωτικά έξοδα του δήμου (μισθοδοσία, δημοτικές επιχειρήσεις, ταμεία) είναι 76.478.708. Τα υπόλοιπα ήταν έξοδα που καλύφθηκαν από τις έκτακτες επιχορηγήσεις (76.478.708 + 6.617.922 = 83.096.630). Αν από τα τακτικά έσοδα (81.371.297 ευρώ) αφαιρέσουμε τα υποχρεωτικά έξοδα (76.478.708) μένει υπόλοιπο 4.892.589 ευρώ.

Φέτος προβλέπεται αύξηση των ΚΑΠ κατά 2.500.000 ευρώ και μείωση της μισθοδοσίας λόγω συνταξιοδοτήσεων κατά 2.000.000 ευρώ, αλλά και μείωση κατά 1.000.000 ευρώ των δαπανών για τις δημοτικές επιχειρήσεις, αφού κάποιες έκλεισαν και άλλες συγχωνεύθηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος φέτος θα έχει περίσσευμα 5.500.000 ευρώ. Αν σ’ αυτά προστεθούν τα 4.892.589 ευρώ που μένουν υπόλοιπο από την αφαίρεση των υποχρεωτικών εξόδων από τα τακτικά έσοδα, φθάνουμε στα 10.392.589. Για φέτος το Ταμείο Παρακαταθηκών ζητά από τον δήμο γύρω στα 16 εκατ. ευρώ ως δόση για το χρέος. Αν γίνει η επιμήκυνση που έχουμε αναφέρει παλαιότερα, η δόση δεν θα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Έτσι και τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτει ο δήμος και την δόση του δανείου ξεχρεώνει.


Σχολιάστε εδώ