«Αν δεν αλλάξει, κλείνει» η Τεγόπουλος

Η εκτίμησή του είναι πως «αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν ληφθούν από τη διοίκηση τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας».
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την περασμένη βδομάδα (9 Ιουνίου), παραμένει σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της η Χ. Κ. Τεγόπουλος. Στις 30 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η συνέλευση της εταιρείας, στην έδρα της, στον Νέο Κόσμο.


Σχολιάστε εδώ