Σε λειτουργία η 2η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στη Βοιωτία

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη μονάδα συνδυασμένου κύκλου που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, με καύσιμο φυσικό αέριο ονομαστικής ισχύος 444 MW, της οποίας η δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση και λειτουργία του ενεργειακού κέντρου του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας. Το ενεργειακό κέντρο θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό στη διείσδυση του φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της λειτουργίας αγωγών μεταφοράς για τις ανάγκες του κέντρου, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους.
Η πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος του ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην ενέργεια ύψους 1 δισ. ευρώ θα ολοκληρωθεί με τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και της τρίτης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους Αγ. Θεοδώρους, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στο Δ’ τρίμηνο του 2011.


Σχολιάστε εδώ