Οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη στην κατάψυξη

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, που δημιουργήθηκε από τις επαχθείς φορολογικές επιβαρύνσεις και την ολοσχερή ανικανότητα των υπουργείων Ανάπτυξης – Χωροταξίας – Οικονομικών να δώσουν λύσεις στον οικονομικό τομέα.
Είναι αποδεδειγμένο ότι περίπου 170 επαγγέλματα σχετίζονται και εξαρτώνται από την οικοδομή, κυρίως μικρομεσαίοι. Η μετατροπή του φόρου μεταβίβασης περίπου 10% σε ΦΠΑ υπερδιπλάσιας αξίας, αντί να αυξήσει τα έσοδα του ταμείου του κράτους, τα καθήλωσε λόγω αύξησης του κόστους ανά κατοικία.
Επιπροσθέτως, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα επιφέρει οριστικό πλήγμα.
Ένας τομέας που πρέπει να τύχει ιδιαίτερου ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το σπάσιμο των διαφόρων καρτέλ σχετικά με τις οικοδομήσιμες ύλες. Παράδειγμα, το τσιμέντο στην Ισπανία και στην Τουρκία πωλείται 50-60 ευρώ / τόνο και επί πιστώσει. Στην Ελλάδα τα μονοπώλια το πωλούν 110 ευρώ /τόνο μετρητοίς και προκαταβολικά.
Η έλλειψη εντάξεων περιοχών στο σχέδιο έχει υπερτιμήσει τις αξίες των δομησίμων οικοπέδων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (κόστος οικοπέδου) 40%.
Η φορολόγηση των διαμερισμάτων ιδιοκτησίας των κατασκευαστών (εμπόρευμα το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί), που μετά την παρέλευση πενταετίας εντάσσεται στον φόρο ακίνητης περιουσίας, αποτελεί μια ελληνική παγκόσμια πρωτοτυπία.
Σήμερα για να μπορέσει να αναθερμανθεί η οικοδομική δραστηριότητα, πρέπει να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα τριών φάσεων, δηλαδή να ληφθούν αμέσως μέτρα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Το πρώτο μέτρο αμεσότητας που θα δημιουργήσει αναπτυξιακό σοκ είναι η δυνατότητα κάλυψης όλων των ταρατσών με ενεργειακές και αρχιτεκτονικά προσαρμοσμένες στέγες, που θα επιτρέπουν την κάλυψη όλης της οριζόντιας προβολής με 60% ωφέλιμο βιώσιμο χώρο.
Το μέτρο αυτό πρέπει να είναι περιορισμένης διάρκειας και να ισχύσει από την έκδοση της αδείας μέχρι την ολοκλήρωσή του μόνο για μία τριετία.
Όλοι οι Έλληνες θα προσπαθήσουν πάση θυσία να εκμεταλλευτούν αυτό το ελκυστικό μέτρο, με αποτέλεσμα να φύγουν όλα τα λεφτά από τις τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού και από τα μπαούλα, και να μπουν στην οικονομική δράση.
Μεσοπρόθεσμα μέτρα: Γρήγορες διαδικασίες πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ) που θα αφορούν τις εντάξεις της παραθεριστικής κατοικίας για υπηκόους εκτός Ελλάδας με φορολογικές απαλλαγές και διαδικασίες μίας αδείας από μία Αρχή.
Μακροπρόθεσμα μέτρα: Εθνικός σχεδιασμός χρήσεων γης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εγκρίσεως τοπικών χρήσεων στις περιφέρειες, μελέτες, προτάσεις και πρώτο στάδιο εφαρμογής στους δήμους, αστικός αναδασμός και πολλά άλλα που σε επόμενα άρθρα, λόγω χώρου, θα αναπτύξουμε.
Πρέπει να ξέρετε, κύριοι κυβερνώντες και επίδοξοι κυβερνώντες, ότι όσους φόρους κι αν επιβάλετε σε πεθαμένες επιχειρήσεις και τελειωμένους οικονομικά ιδιοκτήτες, δεν πρόκειται να εισπράξετε, διότι ο πεθαμένος δεν μπορεί να πληρώσει και δεν μπορεί να αναπτύξει. Η επιβολή φόρου σε νεκρές οικονομικές μονάδες μού δίνει το αίσθημα μιας νεκροφιλίας από πλευράς των κυβερνώντων. Δανείζομαι την έκφραση μήπως συνειδητοποιηθεί το μέγεθος των εξωπραγματικών σας θέσεων.


Σχολιάστε εδώ