Με ποιους όρους έγινε ο διαγωνισμός;

Δεν εξηγεί με ποιους όρους έγινε ο διαγωνισμός για τον διαδικτυακό χώρο, προϋπολογισμού «μόλις» 1.146.750 ευρώ, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην απάντησή της στο δημοσίευμα της στήλης της περασμένης Κυριακής.
Η διοίκηση του οργανισμού ισχυρίζεται ότι:
«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (ο οποίος γι’ αυτόν τον λόγο έλαβε διαχειριστική επάρκεια, απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο ΕΣΠΑ ως αναθέτουσα αρχή) την πρόταση με τίτλο ”Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eΥπΑΑΤ)” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Ψηφιακή Σύγκλιση”.
Από την εν λόγω πρόταση επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 9 (εννέα) υποέργα με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό περίπου 12.700.000 ευρώ.
Το αναφερόμενο υποέργο με τίτλο ”Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων”, προϋπολογισμού 1.146.750,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), αποτελεί κομβικό έργο της επιτυχούς υλοποίησης του συνολικού εγχειρήματος».
Στη συνέχεια η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μάς καλεί να ανακαλέσουμε το δημοσίευμά μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα παραπάνω και καταλήγει:
«Είμαστε στη διάθεσή σας για να κανονιστεί συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπρόεδρο του οργανισμού κ. Κορμέντζα για την ακριβή ενημέρωσή σας».
Απάντηση του «Π»
Κατ’ αρχάς, θα τοποθετηθούμε θετικά απέναντι στο ενδιαφέρον που επέδειξε αμέσως η διοίκηση του Οργανισμού, δείγμα του υψηλού αισθήματος ευθύνης απέναντι στο έργο που επιτελεί προς ένα ευαίσθητο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Στη συνέχεια θα ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρ της δημιουργίας ενός διαδικτυακού χώρου όπου ο αγρότης θα έχει πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα μπορεί να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον χώρο. Ωστόσο, σε μια περίοδο που μειώνονται οι μισθοί, περικόπτονται τα επιδόματα, περιορίζονται οι επιδοτήσεις κ.λπ., θεωρούμε προκλητική τη δαπάνη ποσού ύψους 1.146.750,00 ευρώ, ακόμη κι αν προέρχεται από δωρεά – χορηγία – κοινοτικούς πόρους.
Για τον λόγο αυτόν δεν θεωρούμε σκόπιμο να ανασκευάσουμε τα γραφόμενά μας. Αντιθέτως, γεννιούνται κάποια εύλογα ερωτήματα που χρήζουν διευκρινίσεων, όχι γιατί θέλουμε να σταθούμε επικριτικά απέναντί σας, αλλά επειδή αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο ρόλος μας:
Με ποιους όρους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις διεξήχθη ο σχετικός διαγωνισμός; Πώς, πότε και πού δημοσιεύτηκε η προκήρυξη πρόσκλησης συμμετοχής; Επιλέχθηκε ο τύπος δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά; Ποια ήταν τα δικαιολογητικά συμμετοχής; Ποιοι έλεγξαν τα δείγματα και έδωσαν την έγκρισή τους; Υπήρχαν διαφορές στις τιμές για τις ίδιες εργασίες; Με ποιον σταθερό κανόνα έγιναν οι αμοιβές μελέτης; Από ποια επιτροπή έγινε η αξιολόγηση των προσφορών; Τι είδους εγγυήσεις δόθηκαν; Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι χρόνοι παράδοσης; Ποιες ήταν οι ποινικές ρήτρες;
Τέλος, αν και ευχαριστούμε τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού για την ευγενική πρόσκληση σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, θα την αρνηθούμε (βλέπετε, η στήλη «Χρηματιστήριο» είναι ανώνυμη), αναμένοντας με ενδιαφέρον τις γραπτές απαντήσεις του.


Σχολιάστε εδώ